Fler nyheter

14 september 2022

Regionvalet - vad händer nu?

Röstningen är avslutad, men det kan dröja innan det slutgiltiga resultatet för valet till regionfullmäktige är klart. Det beror på att rösterna till riksdag- och kommunval räknas först.

Nu genomför kommunerna den preliminära rösträkningen, som ger ett preliminärt valresultat. Måndagen den 19 september påbörjas den slutgiltiga rösträkningen, som görs av länsstyrelsen. Riksdagsvalet räknas först, därefter rösterna till kommunvalet och sist ut är rösterna till regionfullmäktige. Det innebär att det kan dröja innan det slutgiltiga resultatet för regionfullmäktige är klart. Cirka två veckor efter valdagen väntas valresultatet till regionfullmäktige vara klart och fastställt.

Det preliminära resultatet finns på Valmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer sen?

Det nyvalda regionfullmäktige sammanträder för första gången den 26 oktober. Då utses regionfullmäktiges ordförande, två vice ordförande samt valberedningen. Vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 november väljs ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder under regionfullmäktige, bland annat regionstyrelsen. Ledamöter och ersättare till utskott och beredningar som ligger under regionstyrelsen utses under den nya regionstyrelsens första sammanträde 2023.

Det nya regionfullmäktige beslutar om budget och skattesats vid sammanträdet den 30 november. Styrelser, nämnder, beredningar och utskott startar sin nya mandatperiod först den 1 januari 2023. 

Relaterade nyheter

Regionfullmäktige sammanträder den 21 september

20 september 2022

Onsdag den 21 september sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Mötet sänds även direkt på webben.

Regionstyrelsen sammanträder den 3 maj

2 maj 2022

Mötet äger rum i regionhuset i lokalen Bolmen med start klockan 09. Här är några av de ärenden som står på agendan:

Regionfullmäktige på webb, TV och i radio

26 november 2019

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.

Regionfullmäktige den 25 septemberapril

25 september 2019

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.