Fler nyheter

22 juni 2021

Så blir busstrafiken från 2023

Region Kronoberg fattade i dag tilldelningsbeslutet som gäller upphandlingen av all linjelagd busstrafik i Länstrafiken Kronobergs regi från juni 2023. Det blir Karlssonbuss i Vaggeryd i AB som tilldelas uppdraget att köra all stads- och regionbusstrafik.

Under senaste året har Region Kronoberg arbetat med upphandling av nya stads, - och regionbusstrafik. Idag presenterar Region Kronoberg vinnaren och det blir Karlssonbuss i Vaggeryd AB som får uppdraget att utföra trafiken från juni 2023.

Vi har arbetat med ett brett underlag och fått in många varierande anbud, allt från små företag som lagt anbud på endast en buss upp till Sveriges största bussföretag. Vår projektorganisation för upphandlingen har haft en god kontakt med alla anbudsgivare under processen. Region Kronoberg vill passa på att tacka alla trafikföretag som deltagit i upphandlingen, säger Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande (M).

Resenärerna i Kronoberg kommer även fortsättningsvis att bli erbjudna attraktiv kollektivtrafik med hög kvalitet. För att säkerställa detta finns det incitament för kundnöjdhet som en del av ersättningen till trafikföretaget i avtalet. Kontinuerliga kundundersökningar kommer att göras och utgör underlag för incitamentet. Det betyder att kundens upplevelse påverkar nivån på trafikföretagets intäkter.

Vi har satsat på elbussar i stadstrafiken, ny elbussdepå i Växjö och stor andel biogas i regiontrafiken. Utöver dessa förbättringar blir det även ett mer attraktivt och större trafikutbud. Trots satsningarna blir kostnaden för trafiken lägre än idag. Vi kronobergare kommer helt enkelt att få mer hållbar kollektivtrafik för pengarna, säger Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande (M).

Karlssonbuss kör idag både regionbusstrafik och skolskjutstrafik under varumärkena Grimslövsbuss, Moheda Buss och Sven Carlsson Trafik. I dagens avtal har de en hög kundnöjdhet och Region Kronberg ser fram emot att fortsatt gott samarbete.

Avtalsspärr löper i tio dagar fram till och med den 2 juli.

Fakta nytt avtal

Vinnande trafikföretag: Karlssonbuss i Vaggeryd AB

Trafikstart: 19 juni 2023.

Avtalstid: 12 år

Antal upphandlade bussar i trafikavtalet: 175

Kontraktsvärde: ca 4 miljarder

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Patrik Tidåsen

Trafikchef Länstrafiken Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 40

Jessica Gunnarsson

Projektledare och avtals- och upphandlingsansvarig, Länstrafiken Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 33 62

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Många smittas på semesterresan

30 juli 2021

Smittspridningen ökar nationellt, många av de nya fallen är kopplade till resor under semestern. Tillgången till vaccin är fortsatt god i länet och det finns många lediga tider för vaccination. Planer...

65+ erbjuds nu mRNA-vaccin som dos 2

27 juli 2021

Folkhälsomyndigheten beslutade i fredags att sluta leverera Astra Zenecas vaccin, då stora delar av gruppen 65+ redan har fått två doser vaccin mot covid-19. De som är 65 år eller äldre och endast fåt...

Lägesrapport: Gott om lediga vaccinationstider – passa på innan hösten kommer

23 juli 2021

Andelen som testas positivt för covid-19 ökar i länet. Samtidigt finns det lediga vaccintider i samtliga kommuner, och om fler vaccinerar sig så snart som möjligt minskar risken för en fjärde våg.

Kostprojekt inom rättspsykiatrin förbättrar hälsan och minskar svinnet

21 juli 2021

Patienter vid rättspsykiatriska regionkliniken får hjälp att förbättra hälsan genom kloka kostval. Kostprojektet är en del av Region Kronobergs satsning på patientcentrerade måltider på länets sjukhus...