Visa alla nyheter

12 oktober 2022

Så kan du vara delaktig i vården

Du vet väl om att du kan påverka din vård? I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du har rätt att få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara delaktig. Det kan exempelvis gälla i val av vård och behandlingar.

Som patient ska du till exempel få:

  • Information om din hälsa, behandling, hjälpmedel, tidplan med mera.
  • Information om vilken vård din region kan erbjuda och om du kan få vården i en annan region.
  • En ny medicinsk bedömning om du önskar.

Läs mer om patientlagen på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Genom ett så kallat patientkontrakt erbjuds du att delta aktivt i din vård och gör en överenskommelse med vården. Det är en möjlighet för dig, dina närstående och hälso- och sjukvården att jobba tillsammans för ditt bästa. Målet är att uppnå delaktighet, tillgänglighet och samverkan. Bland annat genom sammanhållen planering och att du får en fast vårdkontakt.

Läs mer om patientkontrakt på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Du kan också höra med din vårdgivare om det finns patientgrupper eller referensgrupper som du kan delta i för att påverka och utveckla den vård som ges.

Läs mer om hur patientmedverkan kan se ut

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...