Fler nyheter

1 december 2021

Så ska IT-branschen i Kronoberg utvecklas

Årets digitala vecka är slut. Hur har veckan varit? Och hur fortsätter arbetet?

På hösten varje år hålls Den digitala veckan. Det är en vecka med inspiration och insikt för ökad digitalisering och IT inom Linnéregionen. I år diskuterades hur fler kan bli intresserade av IT-sektorn och hur vi kan få fler kvinnor till branschen. Dessutom presenteras bolag och organisationer som bidrar till att regionen är en av landets största IT-hubbar.

Region Kronoberg arbetar med näringslivsfrågor och kompetensförsörjningsfrågor som en del av sitt regionala utvecklingsuppdrag.

Digitalisering och digital transformation är nödvändigt för att Kronobergs bolag och verksamheter ska växa och utvecklas. Digitala veckan kan bidra till att mål i den nationella digitaliseringsstrategin, digitaliseringskoordinatorns mål och Kronobergs läns handlingsplan 6.0 för komptensförsörjningsstrategin uppfylls, säger Zekija Mujcic, regional utvecklingssamordnare.

Den Digitala veckan arrangeras av Digitri och Region Kronoberg är samarbetspartner samt medfinansiär. Digitri är en förening som verkar för en stark IT-hub i Linnéregionen genom att bidra med kompetensförstärkande aktiviteter.

Veckan har varit väldigt lyckad. Ämnet och de teman vi har lyft under veckan är bevisligen väldigt viktiga och det verkar finnas konsensus kring vikten att arbeta vidare med dessa frågor, berättar Andreas Freij, ordförande för Digitri.

Varje dag har haft ett specifikt tema och dagen har inletts med morgonsoffan. I morgonsoffan har Catarina Bachér med gäster diskuterat dagens tema.

De spontana reaktioner som jag har fått är att det är en väl genomtänkt och planerad vecka och att man ser att detta är grunden till något nytt inom Linnéregionen. Vi har genom morgonsofforna och samtalen får insikt i att oavsett bransch så berörs vi av samma utmaningar och möjligheter och att det krävs samverkan över olika ”gränser”, berättar Catarina Bachér, koordinator Digitri och moderator för morgonsoffan.

Insikterna och lärdomarna från veckan är många. Något som lyfts är vikten att vara nyfiken och testa nytt. Att utnyttja ny teknik och data för att lyckas bättre i affärsutveckling. 

En av de största utmaningarna klarlades under Una Tellheds föredrag under tisdagen gällande att väcka tjejers teknikintresse, ett arbete som behöver påbörjas redan i 3-års åldern, säger Andreas Freij.

Fortsatt arbete

Vi tänker fortsätta driva diskussionen rörande kompetensförsörjning i kompetenssamverkansnätverket som LNU håller i och som återfinns i både Växjö och Kalmar. Vi i Digitri kommer att fokusera våra nätverksträffar (Digibrunch) till det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet. Med hopp om att inspirera och uppmuntra till samarbete. Vi hoppas även på intresse kring temainriktade arbetsgrupper, säger Andreas Freij.

Årets IT-kvinna i Linnéregionen

En ny utmärkelse, årets IT-kvinna i Linné Regionen har tagits fram och presenterades under veckan.      

Vi behöver förändra bilden av branschen så att den i lika utsträckning tilltalar män som kvinnor. Vi behöver se klarögt på de normer och arbetsplatskulturer vi har på våra arbetsplatser. Med priset vill vi sätta spotlight på detta mycket viktiga arbete och synliggöra kvinnor inom IT och TECH, helt enkelt skapa förebilder, berättar Andreas.

Titta och lyssna på föreläsningar från digitala veckan, öppnas i nytt fönster

Digitri, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Sök Region Kronobergs kulturstipendium

21 januari 2022

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendium. Sista ansökningsdag är 1 april 2022.

Hållbarhetsanalys lyfter brännande frågor

20 januari 2022

Hur kan regionalt utvecklingsarbete bidra till lokal och global hållbarhet? Och vad behöver regionala utvecklingsaktörer arbeta med för att vi ska nå målen? Det tas upp i den hållbarhetsanalys som har...

Fler i Kronoberg vill erbjuda YH-utbildningar

13 januari 2022

Myndigheten för yrkeshögskolan har gett besked om vilka yrkeshögskoleutbildningar i Kronoberg som får stöd. Kronoberg fick stöd till utbildningar inom viktiga områden för länets kompetensförsörjning,...

Är din förening intresserad av att vara med och utveckla hur Region Kronobergs projektstöd inom folkhälsa ska se ut?

12 januari 2022

Just nu pågår ett arbete för att stärka samverkan mellan civilsamhället och Regionen. Under våren bjuder vi in föreningar och organisationer till att vara med och utveckla ett ekonomiskt projektstöd s...