Fler nyheter

19 mars 2020

Så ska spridning av coronaviruset hejdas

I morgon kl. 8 börjar nya flöden införas inom Region Kronoberg för att skilja patienter som har förkylningssymptom från övriga. Resurser styrs om för att hindra coronaviruset från att komma in i vården.

Vi har ännu så länge inte sett någon utspridd samhällssmitta i Kronoberg, men det finns i våra grannlän, därför fokuserar vi på att skydda vården, äldre och sjuka, säger smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist.

Patienter med förkylningssymptom ombeds fortsatt att ställa in eller boka om sina besök. Icke akuta operationer, utom ögonoperationer och endoskopier, är inställda även nästa vecka. Om vårdkontakt ändå behövs ska man ALLTID ringa till sin mottagning eller vårdcentral. Primärvården satsar stort på att få igång videomöten för att möta patienter digitalt.

Separata flöden

Regionen öppnar nu upp infektionsingångar för patienter som behöver vård och har förkylningssymptom. Tält sätts upp vid akutmottagningarna i Växjö, Ljungby och barnakuten. Där tas patienterna emot enskilt, möts av personal med skyddskläder och bedöms av akutläkare (på sjukhusen) innan de hänvisas till rätt vårdnivå.

Patient med förkylningssymptom får vara beredd på att gå till en annan vårdcentral än den man brukar gå till, eftersom alla vårdcentraler inte har möjlighet till separata ingångar. Jourläkarcentralen i Ljungby flyttar tillfälligt till jourläkarcentralen Växjö.

Provtagning

Region Kronoberg tillämpar nu Folkhälsomyndighetens riktlinje för provtagning utan lokala anpassningar: 1. Patienter i behov av inneliggande vård på sjukhus. 2. Personal i sjukvård och äldreomsorg baserat på vad som är mest ändamålsenligt utifrån aktuella resursbehov.

Invånare som misstänker att de kan ha smittats av coronaviruset uppmanas att göra ett digitalt självtest som är framtaget av Region Stockholm https://corona.sll.se/.

Förstärkningsläge

Från och med idag är regionen i förstärkningsläge. Enligt planen höjs beredskapsnivån från stabsläge till förstärkningsläge när det är nödvändigt att göra en omprioritering av arbete och resurser. Regiondirektör Martin Myrskog leder och fördelar arbetet. Regionen träffar löpande länsstyrelsen och kommunerna för avstämningar inom ramen för Krissamverkan Kronoberg.

Kontakt

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587002, 046709844560

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Lena Andersson Nazzal

Chef för primärvård och rehab

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470586424

Rickard Claesson

Biträdande sjukvårdschef Ljungby

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 51 27, 0767-25 97 51

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...