Visa alla nyheter

16 september 2022

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läkemedelsrelaterade skadorna utgör en stor del av vårdskadorna och orsakar ett stort lidande för den patient som drabbas. Därför är säker läkemedelshantering temat för årets patientsäkerhetsdag den 17 september.

Världshälsoorganisationen (WHO) har initierat den återkommande dagen och syftet är att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Detta kan man som patient göra själv för att bidra till en säker läkemedelshantering:

  • Söka kunskap om sitt läkemedel
  • Kontrollera vad, när och hur man ska ta sitt läkemedel
  • Fråga hälso- och sjukvårdspersonalen om läkemedlet.

Vårdpersonal ska:

  • Söka kunskap om läkemedlet
  • Kontrollera patientens identitet, läkemedelsnamn, form och styrka samt hur och när läkemedlet ska ges
  • Fråga patienten om den har tillräckligt med information.

Lyckat projekt kring läkemedel och patientsäkerhet 2021

Regionens patientsäkerhetsråd och läkemedelsråd arbetade under 2021 med ett projekt kring patientsäkerhet som blev mycket lyckat. I projektet belystes fem olika områden. Bland annat har utbildningen ”säker läkemedelshantering” som nyanställda läkare och sjuksköterskor genomgår, utvecklats och blivit obligatorisk.

Utbildningen har funnits i regionen sedan 2018. Syftet med utbildningen är att öka patientsäkerheten och minska antalet fel i samband med läkemedelshantering. Utbildningen belyser olika risker vid läkemedelshantering och målet är att därmed öka medvetenheten kring de faktorer och orsaker som bidrar till misstag vid läkemedelshantering.

Läs mer om projektets olika delar här

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

Internationella patientsäkerhetsdagen - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...