Fler nyheter
Foto: Linnéuniversitetet Foto: Linnéuniversitetet

2 mars 2020

Satsning på e-hälsa får nio miljoner kronor

Region Kronoberg har ihop med eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet beviljats nio miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för projektet ”eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg”.

Kristina Lagerstedt är projektledare för samarbetet som består av fyra delprojekt som fokuserar på implementering av digitala hjälpmedel i vården och omsorgen. 

För oss som region är det viktigt att det ska finnas evidens för de insatser vi gör framåt. Även om vi har forskning inom regionen så är ju e-hälsoinstitutet proffs på e-hälsoforskning. Den spetskompetensen har vi inte inom regionen, säger Kristina Lagerstedt.

Rent konkret innebär det att Linnéuniversitetet forskar på de projekt som redan pågår i regionen. De fyra delprojekten är:

  • Stöd till regionens ledarskap i den digitala omställningen. Vetenskaplig kunskap ska göras tillgänglig för att sedan ligga till grund för framtida ledningsbeslut inom hälso- och sjukvården vad gäller digitala verktyg.
  • Utveckling av effektiva metoder för distansmonitorering. I framtiden kommer primärvården att förflyttas närmare patienterna genom bland annat distansvård och distansmonitorering. 
  • Digitalisering av patientkommunikation. Med digitala lösningar av patientkommunikation kan patienter på ett enkelt och säkert sätt få information till exempel inför en operation. Hälso- och sjukvårdssystemet avlastas vilket frigör resurser i en ansträngd verksamhet.  
  • En stödstruktur för digital utveckling och näringslivsverksamhet genom verklighetslabbet. Ökad vetenskaplig förståelse för möjligheterna och problemen inom kompetensutveckling, digitalisering och näringslivssamverkan. Genom spridning av kunskapen kan resultaten komma det internationella vetenskapssamhället till del och därmed bidra till en mer hållbar global vård och omsorg. 

Projektet pågår i tre år, mellan 2020 och 2023.

Kristina Lagerstedt

Projektledare DigiLyft

  • Telefon: 0767-25 97 35