Fler nyheter

21 oktober 2022

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

Region Kronoberg satsar 175 000 kronor för att Energikontor Sydost ska utöka rådgivning för företag, företagsorganisationer, föreningar och fastighetsägare som har en stor energiförbrukning. Rådgivningen ska göras i grupp och individuellt.

Företagare och fastighetsägare behöver all hjälp vi kan ge för att kunna bemöta dessa oroliga tider på bästa sätt. Kunskaper kring eleffektivisering och hur de kan jobba på ett bättre sätt med frågan är viktiga och eftertraktas. I samarbete med Energikontor sydost kan vi öka denna hjälp i länet. Vi maxar varje krona som gör att företagare, fastighetsägare och samhället kan klara sig bättre i vinter, säger René Jaramillo (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Vi vill ge verktyg för företaget att spara både på kort sikt och att genomföra strukturella förändringar som ger en mer energieffektiv verksamhet över tid, säger Pernilla Bodin, regional utvecklingssamordnare för cirkulär ekonomi.

Informationskampanj

Region Kronoberg avsätter också pengar för förstärkt kommunikation, för att fler privatpersoner ska nås av information om hur de kan spara energi och bli mer energieffektiva i sitt hushåll samt hur de kan gå tillväga för att få opartisk energirådgivning genom kommunernas energirådgivare. Även detta uppdrag genomförs av Energikontor Sydost.

Ökad kunskap = minskad energianvändning

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Genom att både företag och privatpersoner minskar elanvändningen kan situationen förbättras.

Energimyndighetens kampanj Varje kilowattimme räknas, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Vilka yrken behövs i framtiden?

14 oktober 2022

Måndag den 17 oktober går startskottet för Yrkesutbildningsveckan. Satsningen görs eftersom många av länets arbetsgivare saknar personal med gymnasial yrkeskompetens. Förhoppningen är att veckans inne...

Fokus på demokrati och utveckling av lokalsamhällen i nytänkande utbildning

12 oktober 2022

Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Leader Linné bjuder in till en utbildning i medskapande ledarskap enligt det internationella konceptet ”Art of hosting”.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

11 oktober 2022

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till kulturjournalisten Tore Sjöqvist, kulturföreningen Teater 16 och...