Fler nyheter

10 augusti 2020

Satsning på tillväxt inom trähus- och planglasindustrin

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att stödja tredje fasen av Vinnovaprojektet Smart Housing Småland med 6 miljoner mellan åren 2020 – 2023.

Smart Housing Småland är ett tioårigt Vinnväxtinitiativ som startades 2013. Initiativen ska ge hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Projektet går nu in i sin tredje fas. Arbetet genomförs av RISE, Research Institutes of Sweden, som har kontor i Växjö. Huvudfinansiärer är Vinnova och de tre Smålandsregionerna.

Smart Housing Småland (SHS) stimulerar innovativ tillväxt inom trähus- respektive planglasindustrin och det värdesystem de ingår i. Klustret ska vara en innovationsarena för livsmiljöer i trä och glas.

En innovationsmiljö kring husbyggnad är självklar i Småland och jag är glad att vi nu går vidare med det arbetet, säger Thomas Ragnarsson (M), regionala utvecklingsnämndens ordförande. Vi är starka inom trä, glas och husbyggnad. Dessutom har vi höga ambitioner kring hållbarhet och miljö i Kronoberg. Dessa ambitioner samsas väl inom Smart Housing. Nu går vi in i slutfasen på projektet och jag ser fram emot flera spännande resultat som stärker näringslivet i regionen.

Mål: Ökad konkurrenskraft

Fokus på hållbar byggd miljö stärks allt mer, vilket ökar intresset för byggande med trä och fokus på de småländska industrigrenarna trähusindustrin och planglasindustri. Under fas tre ska projektet:

 • Skapa aktiviteter som leder utvecklingen och innovation i trä-/trähusindustrin och fönster-/planglasindustrin framåt.
 • Undersöka boendebehov och stödja industrin i att utveckla ändamålsenliga bostäder med god kvalitet för alla samhällsgrupper.
 • Erbjuda stöd med Agenda2030:s arbete i bostads- och stadsplaneringen till kommunerna.
 • Skapa mötesplatser, kontakter och aktiviteter inom Agenda 2030, cirkulär ekonomi och fossilfritt byggande som stöder trähus- och planglasindustrin att bli mer hållbara, cirkulära och fossilfria.
 • Stödja industrins kompetensförsörjningsbehov genom att utveckla utbildningar utifrån industrins behov.
 • Stödja utveckling av byggsystem och affärsmodeller som möjliggör leverans av byggsystem där material och bärande stomsystem optimerats.
 • Samverka med Östersjöregionens träbyggkluster, Brysselkontoret och Trä- och skogsstrategin i Småland.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583027, 046767207848

Relaterade nyheter

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...

Lägesrapport från Region Kronoberg 18 september

18 september 2020

Intresset för provtagning för en pågående coronainfektion är fortsatt stort. Förra veckan provtogs nästan 3 000 personer, av dessa var tre procent positiva.

Regionen lyser ut företagsstöd

18 september 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har beslutat att lysa ut en del av de regionala utjämningsmedlen (1:1) som företagsstöd. Stödet hanteras av Almi Företagspartner Kronoberg AB i form av utv...