Fler nyheter
Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län, klipper band som en ceremoni för ombordstigning av flygplanet. Fredrik Lambeck, Acountable Manager, och Michael Visonj, flygchef, håller i bandet.

6 september 2021

Sex ambulansflyg landar i Sverige

Arbetet inför uppstarten av ett nationellt ambulansflyg går framåt. 21 svenska regioner samarbetar för första gången i ett kommunalförbund och alla får likvärdig tillgång till beredskap dygnet runt, årets alla dagar. I förra veckan landade de första fyra av totalt sex nya ambulansflyg i Sverige.

Det nationella ambulansflyget kommer att ha tre flygbaser och flygplanen kommer att kunna landa vid samtliga flygplatser i Sverige som har kommersiell trafik, inklusive Växjö. Svenskt Ambulansflyg har operativ driftstart i november vid Umeå Airport, vid Arlanda och Landvetter senast februari 2022.

Det nya gemensamma ambulansflyget kommer att innebära en höjd kvalitet och en ökad möjlighet till snabba transporter av patienter till högspecialiserad vård. Det är bra att alla regioner är med i denna satsning. Det gör att vi får samma förutsättningar och samma goda kvalitet, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg och ordförande i Svenskt ambulansflygs fullmäktige.

Patientsäkerhet och god arbetsmiljö

Den rymliga kabinen på flygplanen är utrustad likt en intensivvårdssal med syrgas, vakuum och luft inbyggt i paneler. En flexibel inredning möjliggör en variation med en eller tre bårar, alternativt enbart sittande passagerare för transport av specialister när patienten inte klarar en förflyttning eller vid transport inför organtransplantation. En innovation är den elektriska bårlyften där patient med medicinteknisk utrustning lyfts ombord i en sammanhållen enhet, vilket bidrar till både säkerhet för patienten och en tryggare arbetsmiljö. En kort landnings- och startsträcka och bra förmåga att landa när sikten är försämrad ger en hög tillgänglighet.

Säkra och likvärdiga patienttransporter

Socialminister Lena Hallengren beskriver vikten av ett system med säkra transporter för sjuka patienter inom och mellan regioner under både normala förhållanden och kriser. Hon betonar likvärdighet som ett övergripande mål och att erbjuda ambulansflyg vid sjukdom och olycka oberoende var i landet man bor.

Under pandemin har behovet av bra luftburen transport av sjuka patienter blivit extra påtagligt. Regionerna har gjort ett imponerande arbete tillsammans med andra myndigheter i samordning av sjukvård och patienttransporter, säger Lena Hallengren, socialminister.

Regeringen har bidragit med ekonomiskt stöd till skyndsamma transporter och ambulansflyg under pandemin och har för avsikt att bidra till förstärkning av regionernas ambulansverksamhet för en ökad effektivitet, respons, samordning och kompetenshöjande insatser.

Relaterade nyheter

Sjukhuspatienter känner sig mer delaktiga i Kronoberg

14 september 2021

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning är nöjda.

Man tog sitt liv efter kontakt med vården

13 september 2021

Region Kronoberg anmäler en händelse enligt Lex Maria, där en man tagit livet av sig kort efter kontakt med vården.

Lägesrapport: Sista förstadosen på vaccinationsplatserna ges den 31 oktober

10 september 2021

Region Kronoberg har nu beslutat om avveckling av de externa vaccinatörer som gjort ett förtjänstfullt arbete i länets alla kommunerna. 31 oktober blir sista datum som vaccinatörerna ger dos 1. Däreft...

Fullmatat program för MAT2021

7 september 2021

Evenemanget MAT är en nationell mötesplats för en närproducerad, småskalig och hållbar måltid. På lördag startar årets upplaga av MAT, som anordnas en hel vecka mellan den 11 och 19 september. Program...