Fler nyheter

4 januari 2022

Sex palliativa vårdplatser öppnar på onkologen

För att erbjuda en förbättrad palliativ vård för patienter i livets slutskede får den specialiserade palliativa vården tillgång till sex slutenvårdsplatser på onkologen.

Genom vårdplatserna får patienter anslutna till eller i behov av anslutning till palliativa teamet möjlighet till inneliggande palliativ vård med ökad kontinuitet. 

Patienterna vårdas av läkare från palliativa teamet tillsammans med omvårdnadspersonal på avdelning 40 med förstärkt palliativ kompetens.

Tanken är också att konceptet ska bidra till en kompetenshöjning inom den allmänna palliativa vården genom strukturerad konsultfunktion inom slutenvården, säger verksamhetschef Katarina Planhammar Hörberg.

Löpande utvärdering av projektet kommer att genomföras för att se att det får önskad effekt och inte ger undanträngningseffekter för patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar.

Palliativ vård bedrivs i nuläget på olika avdelningar inom slutenvården. Med särskilda palliativa slutenvårdsplatser samlade på en plats kan vi börja bygga upp kunskaper för att stärka den palliativa vården. Det finns också fördelar för patienterna att vara samlade istället för att vara blandade med patienter som väntar på ett snart tillfrisknande, säger Roland Gustbée (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Ytterligare en fördubbling av antalet fall av covid-19

21 januari 2022

För tredje veckan i rad blev det förra veckan ungefär en fördubbling av antalet fall av covid-19 i länet, från över 2 000 till närmare 4 000 fall.

Region Blekinge och Region Kronoberg utvecklar samarbetet inom hälso- och sjukvården

21 januari 2022

Region Blekinge och Region Kronoberg är överens om att fortsätta samarbetet inom hälso- och sjukvården. Det gäller även thoraxkirurgisk sjukvård och högspecialiserad hjärtsjukvård.

Region Kronobergs vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering erbjuder videobesök i första hand

20 januari 2022

För att minska risken för smittspridning i vården erbjuder verksamheterna inom primärvård, rehab och psykiatri videobesök i större omfattning. Regionen uppmanar invånarna att förbereda sig för videobe...

Region Kronoberg pausar PCR-provtagningen

19 januari 2022

På grund av kraftigt ökad provtagning är den nationella analyskapaciteten otillräcklig. Region Kronoberg har inte möjlighet att skicka fler prover för analys och pausar därför PCR-provtagningen för co...