Fler nyheter

31 augusti 2022

Självskadebeteende vanligare än väntat bland rättspsykiatriska patienter

Mer än två tredjedelar av rättspsykiatriska patienter har någon gång skadat sig själva eller försökt begå suicid, visar ny forskning. Risken för självskadebeteende ökar om personen haft traumatiska uppväxtförhållanden. I studien har rättspsykiatriska patienter samt kriminalvårdklienter ingått och bakom forskningen står Natalie Laporte vid rättspsykiatriska regionkliniken.

I maj doktorerade Natalie Laporte vid Lunds universitet med avhandlingen ”Self-harm in young violent offenders and forensic psychiatric patients”. I sin forskning har Natalie studerat hur ofta och varför rättspsykiatriska patienter och kriminalvårdsklienter skadar sig eller gör suicidförsök. Studien är den första i sitt slag i Sverige.

Sedan tidigare har det funnits forskning från andra länder som pekar på att självskadebeteende är vanligt hos frihetsberövade personer. Resultaten som jag har kommit fram till visar nu att det ser likadant ut i Sverige. Och det är värre än vi trodde: över 68 procent av de rättspsykiatriska patienterna i studien hade någon gång under livstiden skadat sig själv eller försökt begå suicid. När det gäller kriminalvårdsklienterna var motsvarande siffra 23 procent, berättar Natalie Laporte. 

Porträttbild på Natalie LaporteNatalie Laporte vid Rättspsykiatriska regionkliniken har forskat på självskadebeteende bland frihetsberövade personer. 


Studien visar de rättspsykiatriska patienter som skadat sig själva i hög utsträckning vuxit upp under svåra förhållanden.

Vi har kunnat se att risken för självskadebeteende och suicidförsök ökar om patienten haft en svår uppväxt och varit utsatt för traumatiserande upplevelser som fysiskt våld, sexuella övergrepp, mobbing, haft föräldrar med missbruksproblem och liknande. Det handlar alltså om både fysiska och emotionella övergrepp. En stor del av patienterna har vuxit upp i hem utan kärlek, utan att få känna sig viktiga och sedda utan snarare blivit skrattade åt eller kränkta när de varit ledsna till exempel.

Större möjligheter till korrekt behandling

En bättre förståelse för bakgrunden till självskadebeteenden gör att det blir lättare att ge rätt behandling. Till exempel svarar Natalies forskning på frågor om vilken funktion självskadebeteendet har för individen.

Vi vet nu att det inte främst handlar om ett behov av att bli sedd, eller att någon ska tycka synd om en. Utan dessa personer har ofta problem att reglera de egna känslorna. Då kan att skada sig själv bli ett sätt att hantera känslor under en överväldigande situation. Självskadebeteendet kan också bli ett sätt att markera för sig själv att man mår dåligt eller att straffa sig själv. Den här informationen ger oss inom vården bättre förståelse och möjlighet att kommunicera med dessa personer kring funktionen av deras självskadebeteende, och en ökad kunskap om hur vi kan arbeta med att förebygga risken för självskadebeteende och suicidförsök.

Relaterade nyheter

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Europeiska Socialfondens regionala handlingsplan 2022-2027 godkänd – nu går det att söka om projektmedel!

19 september 2022

En stor del av det regionala utvecklingskapitalet i de fyra länen i Småland och Öarna består av Europeiska Socialfonden, ESF+. Det handlar om totalt sett 402 miljoner kronor fram till 2027.

Save the date: Konferensen Byar som bygger! den 15 november

16 september 2022

Skriv in det i kalendern redan nu: Den 15 november är du välkommen till konferensen BY2030: Byar som bygger! som vi genomför tillsammans med Chalmers och Föreningen för byggemenskaper. Konferensens te...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

16 september 2022

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och dela...

Vård utifrån dina behov – vad nära vård handlar om

13 september 2022

Nära vård innebär helt enkelt att göra vården mer skräddarsydd för dig.

Patienter erbjuds egenmätare för att dosera blodförtunnande läkemedel

7 september 2022

Patienter i Kronoberg som äter det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran) erbjuds att med hjälp av en egenmätare själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtunnande medicinering....

Inspirationsdag 6 september - cirkulärt byggande på LNU

31 augusti 2022

Bygg och fastighetssektorn står för en stor del av växtgasutsläppen. För att inspirera människor till en omställning inom sektorn bjuder Linnéuniversitetet (LNU) in till en heldag inom cirkulärt bygga...