Fler nyheter

14 januari 2022

Sjukhusen går upp i stab

Sjukhusen gick under fredagseftermiddagen upp i stabsläge. Ett högt inflöde av nya patienter och hög sjukfrånvaro i personalen gör att läget just nu är pressat.

Smittspridningen av covid-19 har ökat i länet de senaste veckorna, vilket är en av orsakerna till att fler patienter behöver sjukhusvård.

Just nu har vi ett pressat läge med många inlagda patienter och ett högt inflöde av nya patienter. Framför allt är det många patienter med covid-19 som har lagts in under veckan, och vi tror att det kommer att fortsätta ett tag till, säger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

Vårdplatsläget kommer att följas dagligen under helgen.

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom sjukvården och innebär att nyckelbefattningar inom den särskilda krisledningen följer utvecklingen, samlar in information och är beredda att vidta nödvändiga åtgärder.

Relaterade nyheter

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Besöksrekord på Yrkes-SM i Växjö

12 maj 2022

Yrkes-SM i Växjö har slagit alla tidigare besöksrekord. Totalt har evenemanget haft 22 403 besökare under de tre tävlingsdagarna. Drygt 80 procent av Kronobergs högstadieelever har varit på plats för...