Visa alla nyheter

19 januari 2023

Sjukhusvården lämnar stabsläget

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätter.

Sjukfrånvaron bland personalen har minskat och mängden fall av covid-19, RS-virus och influensa ser ut att gå ned hos allmänheten. Vi har också börjat återuppta vissa dagkirurgiska operationer. Därför har vi i dag avslutat stabsläget, säger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

Samtidigt är vårdplatsläget fortfarande väldigt ansträngt och sjukhusvårdens ledning följer läget dagligen.

Vi är tacksamma för alla ansträngningar våra medarbetare gör varje dag, säger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...