Fler nyheter

24 november 2022

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyrelsen som fattade beslut i politisk enighet.

Efter en ansökningsprocess är det nu beslutat att Vårdcentralerna Capio Hovshaga och Vårdcentralen Skärvet från och med 1 januari 2023 ska vara akademiska vårdcentraler. 2025 är planen att ytterligare två akademiska vårdcentraler ska starta upp.

I primärvårdens grunduppdrag ingår förutom att bedriva första linjens hälso- och sjukvård även utbildning, utveckling och forskning.

– Syftet med att introducera akademiska vårdcentraler i regionen är att underlätta för forskning och utveckling i primärvården, för att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i framkant! säger Roland Olofsson Dolk, chef för Allmänmedicinskt kunskapscentrum som kommer att samordna de akademiska vårdcentralerna.

Studentledda mottagningar och forskningsmeriterad personal

Varje akademisk vårdcentral ska etablera en struktur där forskningsmeriterad personal möjliggör fler studier för patienter att medverka i, samt möjlighet att integrera studentledda mottagningar.

Susanne Berge, chef för Vårdcentralen Skärvet är mycket glad över beslutet:

– Primärvården behöver ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling. Vi jobbar redan idag med en rad olika forskningsprojekt och har mycket engagerade medarbetare. Att Skärvet nu tar steget till att bli akademisk vårdcentral ger oss bättre förutsättningar att driva forskningen framåt och attrahera kompetens. Ett viktigt steg som kommer att gagna våra patienter!

Bidra till att höja kvaliteten

På kort sikt ska införandet leda till förbättrade möjligheter att bedriva utbildning och skapa möjligheter för medarbetare att delta i forskning. På längre sikt ska det bidra till utvecklingen av evidensbaserad vård och höja kvaliteten inom både kliniskt arbete och inom utbildning, utveckling och forskning i regionen. Dessutom förväntas åtgärderna göra det lättare att rekrytera nya medarbetare.

– Vi har arbetat aktivt med forskning och utbildning i flera år, och detta blir ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Damir Rizvanovic, chef vid Vårdcentralen Capio Hovshaga.

– Att bli akademisk vårdcentral gör att vi kan profilera oss när vi rekryterar ny personal. Klart det är lockande – vem vill inte jobba med att utveckla primärvården, särskilt nu i dessa tider när det är en fråga som är väldigt aktuell.

I linje med nationella mål

Beslutet om att inrätta akademiska vårdcentraler fattades i politisk enighet i regionstyrelsen. Ordförande Mikael Johansson (M) förklarar mer:

– Detta går helt i linje med de nationella målen som kommer ur regeringens utredning ”God och nära vård En primärvårdsreform”. För Region Kronoberg är det ett stort steg framåt för forskning och utveckling i primärvården – vi vill vara drivande i att stärka den allmänmedicinska forskningen och erbjuda våra invånare möjlighet att delta i forskning och ta del av bästa möjliga evidensbaserad vård.

Relaterade nyheter

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.

8 november startar årets vaccination mot influensa – risk för intensiv säsong

25 oktober 2022

Det finns risk för hög smittspridning av influensa kommande säsong, eftersom de senaste åren varit relativt lindriga och immuniteten hos befolkningen därmed är låg.

Tillfälligt uppehåll i munskyddskrav för viss verksamhet inom hälso- och sjukvården

24 oktober 2022

Region Kronoberg har fattat beslut om ett tillfälligt uppehåll i det förebyggande munskyddskravet (source control). Beslutet är fattat på grund av det lite lugnare covidläget i Kronoberg.

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...