Visa alla nyheter

6 december 2022

Småland och Öarnas program för ERUF 2021–2027 godkänt

Den 30 november godkände EU-kommissionen Småland och Öarnas program för ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). ERUF-programmet är ett av regionernas starkaste finansiella verktyg för att främja den regionala utvecklingen. Den nya programbudgeten är på 558 miljoner kronor.

I programområdet Småland och Öarna ingår Kronoberg, Gotland, Jönköpings och Kalmar län. Det är regionerna i respektive län som gemensamt har arbetat fram det nya programmet. 

Vi har nu goda förutsättningar att jobba ännu mer fokuserat med tre av våra viktigaste områden i den regionala utvecklingen: innovation, ett näringsliv som står starkt i konkurrensen och den gröna omställningen. De ekonomiska muskler som ERUF-programmet tillför ska göra skillnad i det arbete som utförs av olika aktörer i regionen, kommenterar René Jaramillo, ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

I den nya perioden kan projekt få finansiellt stöd med upp till 40 % för att stärka det regionala näringslivets konkurrens- och innovationskraft och främja den gröna omställningen. Enligt det nya programmet ska projekten ha aktiviteter för att stärka näringslivet inom följande områden:

  • Tillämpad forskning & innovation
  • Digitalisering
  • Ökad konkurrenskraft i näringslivet
  • Kompetensförsörjning
  • Miljö & Klimat

Sökande aktörer kan vara olika typer av organisationer, som känner målgruppen väl och kan arbeta långsiktigt för ett mer innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv i regionen.

Aktuella utlysningar

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet och har flera utlysningar som väntas öppna 2023. Har du en projektidé? Kontakta din region för att stämma av relevansen och få hjälp med hur du kan utveckla ett projekt.  

Om Småland och öarna på Tillväxtverkets hemsida, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Workshops om Kronobergs framtid

6 februari 2023

I mars och april bjuder Region Kronoberg och länets kommuner in till workshops med fokus på framtidens Kronoberg. Det blir workshops i Tingsryd, Ljungby, Kosta, Växjö och ett digitalt uppsamlingstill...

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Regiondagar och aktuellt om regional utveckling

18 januari 2023

Den 18-19 januari genomför Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Det här är första tillfället då regionens och kommunernas nya p...

Roboten Robek frigör tid

4 januari 2023

I Region Kronoberg jobbar roboten Robek med automatiserade uppgifter som annars skulle utförts rutinmässigt av en människa. Sedan slutet av 2019 har Robek sparat in 3,5 tjänster. Roboten arbetar framf...