Fler nyheter
Fyra personer håller upp en stor prischeck. Helén Palm, Carin Olandersson, Sara Johansson och Anders Forthmeiier på anestesikliniken i Ljungby.

18 november 2021

Smart operationssal vinner regionens kvalitetspris

Anestesikliniken Ljungby vinner årets kvalitetspris för införandet av en SMART-sal på operation i Ljungby.

Juryns motivering:

Med stort engagemang i teamet har tillgängligheten för patienten kraftigt förbättrats. Genom att tillsammans beskriva sin process, testa nytt och löpande utvärdera har effektiviseringar och optimering av tid vunnits.

Ett mycket gott exempel på ett spridningsbart kvalitetsarbete som innehåller tydligt resultat för patienten, teamet och verksamheten.

En SMART-sal togs i bruk i Ljungby i september. Där samlas operationer som tids- och operationsmässigt lämpar sig för konceptet. Det gör att man kan operera cirka sju patienter under en dag istället för som i dag cirka fyra.

Det här priset är ett erkännande för att vi gjort någonting bra, som vi kommer att fortsätta med. Det är många som har varit inblandade och det har funnits en vilja att satsa på detta, säger Carin Olandersson, avdelningschef.

Anders Forthmeiier som är överläkare på anestesikliniken i Ljungby är väldigt glad över priset.

Jag vill säga stort tack till alla inblandade! Det har funnits en vilja på enheten att få göra mer, få jobba mer och vi har kanaliserat den viljan, säger han.

Återbrukat tegel vinner hållbarhetspris

Årets hållbarhetspris går till fastigheter som återbrukar 1000 kvadratmeter tegel vid byggandet av en ny elbussdepå på Norremark.


Patrik Hjelm, fastighetschef

Juryns motivering:

Genom god planering och hög ambitionsnivå kommer mycket av den befintliga byggnadens tegel kunna återanvändas vid byggnation av den nya bussdepån på Norrängen. Återbruk ersätter nytillverkning och minskar klimatutsläppen som är kopplade till såväl resursutvinning som tillverkning och avfallshantering. Ett mycket gott exempel på hållbarhetsarbete som bidrar till målsättningen i regionens hållbarhetsprogram om att vi ska vara resurseffektiva, avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.

Tegel är ett material som kan återvinnas utan att kvaliteten påverkas. Att ta vara på det gamla byggmaterialet sparade i det här fallet 33 ton koldioxid. Jag tror att vi kommer få se många fler exempel på återbruk inom byggsektorn i framtiden, säger Patrik Hjelm, fastighetschef.

Hemsjukvård för barn

Andrapriset i årets kvalitetspris går till barn- och ungdomskliniken för Hemsjukvård för barn – att möjliggöra ett vardagsliv.

Juryns motivering:

Genom kontinuerligt utvecklingsarbete med förändrat arbetssätt, omfördelning av resurser och mer samverkan med kommunen har en stabil struktur av hemsjukvårdsinsatser för sjuka barn skapats.

En god och nära vård där barnet inte behöver ryckas upp ur sin hemmiljö ger många vinster för alla berörda.  

Kontrollerad förskrivning av beroendeframkallande preparat

Tredjepriset går till vårdcentralen Dalbo för kontrollerad förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Juryns motivering:

Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet har en för vårdcentralen ny arbetsprocess skapats där tydlig plan och ansvarsfördelning finns mellan patient och hela vårdteamet.

Ett kvalitetsarbete med goda resultat där såväl patienten som verksamheten är vinnare.

Relaterade nyheter

Samverkan för framtidens kalla magneter

17 november 2021

Högteknologiska företag i Kronobergsregionen samverkar med Uppsala universitet och Linnéuniversitetet för att utveckla en mer energisnål supraledande magnet.

Digitala bildremisser kan underlätta och effektivisera bedömningen av misstänkt hudcancer

26 oktober 2021

Nu startar ett pilotprojekt där primärvården skickar digitala bildremisser på misstänkta hudförändringar direkt till hudkliniken. Syftet med pilotprojektet är att utvärdera arbetssättet och nyttan med...

Nu kan patienter snabbare ta del av sin journal

20 oktober 2021

Ny teknik gör det möjligt för patienter att snabbare se sin journal på 1177.se, när taligenkänning införs i Region Kronoberg. Införandet startar under oktober och ska successivt införas i hela hälso-...

”Vetenskapshuset – en fantastisk tillgång”

25 augusti 2021

Den 25 augusti 2021 invigs Vetenskapshuset i Markaryd – ett framtidsinriktat och hållbart samhällsbyggnadsprojekt där Region Kronoberg, Markaryds kommun, NIBE och näringslivet samverkar.