Fler nyheter

5 juli 2022

Smittförebyggande åtgärder införs i vården för att minska risken för covid-19

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att återinföra ett antal åtgärder tidigt, för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Åtgärderna börjar gälla onsdag 6 juli.

Kortfattat handlar åtgärderna om ökat skydd vid nära kontakter i vården samt återhållsamhet med besök hos inneliggande patienter.

För fyra veckor sedan hade vi 27 bekräftade fall i länet, förra veckan var samma siffra 54. Det är ingen stor ökning och inte många fall jämfört med mitt i pandemin, men det är en faktisk ökning som vi och andra regioner tar på allvar, säger Hampus Hjorton, biträdande smittskyddsläkare.

Följande åtgärder införs

  • Inneliggande patienter får ta emot två till tre besökare åt gången under enhetens fastställda besökstid. Besökaren kommer att få svara på frågor om symtom och andra nyliga kontakter och ombes att hålla avstånd. Vid vård i livets slutskede kan undantag göras.
  • Medarbetare med symtom på covid-19 ska isolera sig i väntan på provtagning.
  • Medarbetare ska använda munskydd vid nära kontakt med patient.
  • Medarbetare ska hålla avstånd till andra medarbetare. Kan inte avstånd hållas ska munskydd användas.

Var rädda om varandra

Införandet är en försiktighetsåtgärd för att skydda patienter. Det finns i nuläget inga tankar på att införa fler åtgärder i vården eller restriktioner i samhället i stort, men regionen skickar ändå en uppmaning till invånare i Kronoberg:

Genom att vaccinera dig mot covid-19 får du det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och genom att stanna hemma och inte träffa andra när du har symtom minimerar du risken att smitta andra. Var rädda om varandra i sommar, säger Hampus Hjorton.

Region Kronoberg har fyra patienter inneliggande med covid-19, varav noll på IVA. Vecka 26 var cirka 16 procent av analyserna positiva, jämfört med cirka 7 procent för några veckor sedan.

Relaterade nyheter

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Insatser för regional utveckling ger jobb

22 juli 2022

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öa...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

4 juli 2022

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder k...

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.

Höstens vaccination startar 1 september

28 juni 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...