Fler nyheter

19 februari 2021

Smittskyddsläkaren rekommenderar att hälften av eleverna är på plats på gymnasiet

Från och med den 25 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att elever på gymnasiet bör ha minst 20 procent närundervisning, det vill säga undervisning på plats i skolan. I Kronoberg rekommenderar smittskyddsläkaren att ungefär hälften av eleverna är i skolan.

Fram till sportlovet har flertalet av gymnasieskolorna i länet haft mellan en tredjedel till hälften av eleverna på plats i skolan för närundervisning åt gången.

Efter sportlovet rekommenderar Region Kronobergs smittskyddsläkare Christian Blomkvist att gymnasieskolorna fortsätter att ha ungefär hälften av eleverna på plats i skolorna åt gången. Denna rekommendation gäller fram till påsklovet förutsatt att inte smittspridningen inte försämras.

Om smittspridningen i samhället hade sjunkit mer så hade vi kunnat rekommendera att en högre andel av eleverna hade kunnat vara på plats i skolan för närundervisning men nu måste vi tyvärr vara lite mer restriktiva, säger Christian Blomkvist.

Gällande högstadieskolorna har smittskyddsläkaren ingen generell rekommendation om distansundervisning utan det måste avgöras beroende på lokala förutsättningar i respektive kommun och skola. Smittspridningen i kommunerna är också viktig att ta med i dessa bedömningar. Med den nya förordningen som regeringen presenterade i början av januari gavs skolhuvudmännen möjligheter till att bedriva distansundervisning för att minska trängsel.

Samtidigt är det viktigt att alla skolor oavsett stadie och eventuell distansundervisning jobbar aktivt för att förebygga trängsel och med att minska risken för smittspridning bland eleverna som är på plats, säger Christian Blomkvist.