Fler nyheter

27 april 2021

Smittspridningen fortsatt hög – ingen återgång till närundervisning på gymnasiet

På grund av smittspridningen i länet rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning även under maj månad. Personer i gymnasieåldern står fortsatt för en förhållandevis stor andel av det totala antalet fall per vecka.

Den fortsatta rekommendationen har tagits fram i samråd med skolcheferna för de kommunala gymnasieskolorna.

Vi ser en fortsatt hög smittspridning i åldrarna 15-19 år. Vi har mycket kontakter med skolorna och ser ingen möjlighet att gå över till 100 % undervisning på plats i skolorna med den smittspridning som vi har just nu, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Generellt rekommenderas fortsatt att cirka två tredjedelar av eleverna är på plats samtidigt på gymnasieskolorna för närundervisning maj månad ut. Beroende på lokala faktorer kan andelen distansundervisning variera.

Förhoppningen är fortfarande att samtliga elever på gymnasiet kan avsluta terminen på plats i skolan och att skolavslutning och student ska kunna genomföras på ett sätt som mer liknar det normala än hur det såg ut förra året, säger Christian Blomkvist.

Behöver jobba aktivt med förebyggande åtgärder

Gällande högstadieskolorna har smittskyddsläkaren ingen generell rekommendation om distansundervisning utan det måste avgöras beroende på lokala förutsättningar i respektive kommun och skola.

Det är viktigt att alla skolor, oavsett stadie och eventuell distansundervisning, jobbar aktivt för att alla skall kunna hålla avstånd och med att minska risken för smittspridning bland eleverna som är på plats, säger Christian Blomkvist.

Ett viktigt medskick till samtliga ungdomar är också att tänka till kring valborgsfirandet, så att det inte medför någon ökad smittspridning.

Ökad smittspridning kan få ytterligare konsekvenser för möjligheten att bedriva undervisning på plats i skolan. Jag vill göra ett medskick till föräldrar också att om möjligt försöka avstyra större fester där ungdomar samlas, säger Christian Blomkvist.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Drop in-tider erbjuds i alla kommuner

24 september 2021

Ett brev går nu ut till alla i länet som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19. Där finns information om tillgängliga drop in-tider i respektive kommun.

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Florence Eddyson blir ny sjukhuschef

20 september 2021

Nu är det klart. Från och med december tillträder Florence Eddyson som ny verksamhetsområdeschef för sjukhusvården.

Lägesrapport: Nu påbörjas planeringsarbetet för vaccination av 12–15-åringar

17 september 2021

Smittspridningen har nu vänt neråt i länet. Samtidigt ökar vaccinationstäckningen hela tiden. De senaste veckorna har många fått sin andra dos och 75,9 % av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad...