Fler nyheter

27 april 2021

Smittspridningen fortsatt hög – ingen återgång till närundervisning på gymnasiet

På grund av smittspridningen i länet rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning även under maj månad. Personer i gymnasieåldern står fortsatt för en förhållandevis stor andel av det totala antalet fall per vecka.

Den fortsatta rekommendationen har tagits fram i samråd med skolcheferna för de kommunala gymnasieskolorna.

Vi ser en fortsatt hög smittspridning i åldrarna 15-19 år. Vi har mycket kontakter med skolorna och ser ingen möjlighet att gå över till 100 % undervisning på plats i skolorna med den smittspridning som vi har just nu, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Generellt rekommenderas fortsatt att cirka två tredjedelar av eleverna är på plats samtidigt på gymnasieskolorna för närundervisning maj månad ut. Beroende på lokala faktorer kan andelen distansundervisning variera.

Förhoppningen är fortfarande att samtliga elever på gymnasiet kan avsluta terminen på plats i skolan och att skolavslutning och student ska kunna genomföras på ett sätt som mer liknar det normala än hur det såg ut förra året, säger Christian Blomkvist.

Behöver jobba aktivt med förebyggande åtgärder

Gällande högstadieskolorna har smittskyddsläkaren ingen generell rekommendation om distansundervisning utan det måste avgöras beroende på lokala förutsättningar i respektive kommun och skola.

Det är viktigt att alla skolor, oavsett stadie och eventuell distansundervisning, jobbar aktivt för att alla skall kunna hålla avstånd och med att minska risken för smittspridning bland eleverna som är på plats, säger Christian Blomkvist.

Ett viktigt medskick till samtliga ungdomar är också att tänka till kring valborgsfirandet, så att det inte medför någon ökad smittspridning.

Ökad smittspridning kan få ytterligare konsekvenser för möjligheten att bedriva undervisning på plats i skolan. Jag vill göra ett medskick till föräldrar också att om möjligt försöka avstyra större fester där ungdomar samlas, säger Christian Blomkvist.

Relaterade nyheter

Hubbar med vaccinationsinformation i länets kommuner

6 maj 2021

I juni ska Region Kronoberg arbeta uppsökande för att nå personer som det är svårt att nå med information om vaccination. I informationshubbar ska hälsokommunikatörer informera och kunna hjälpa till m...

Nu startar vaccinationen på våra vaccinationsplatser – alla över 60 år välkomna att boka tid

5 maj 2021

Personer födda 1961 eller tidigare är nu välkomna att boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker på vaccinationsplatser i Kronobergs samtliga kommuner.

Tekniska problem med bokningen av vaccintider

4 maj 2021

Under dagen välkomnade Region Kronoberg personer födda 1961 eller tidigare att boka tid för vaccination hos våra externa aktörer. Tyvärr har vi upplevt problem med bokningssystemet under dagen.

Lägesrapport: Avrådan från matcher och tävlingar för unga i länet

30 april 2021

Läget är fortsatt ansträngt på sjukhusen. Just nu vårdas 47 patienter inneliggande för covid-19, varav 9 vårdas på IVA.