Fler nyheter
Två sjukhuspersonal i en operationssal.

18 augusti 2021

Snabb återhämtning av operationsköerna i Kronoberg

Väntetiderna för operation har minskat betydligt i Region Kronoberg under det gångna året. 71 procent får nu sin operation inom 90 dagar. Den snabba återhämtningen beror dels på en flexibel användning av operationssalar och operationspersonal samt att många operationer har genomförts hos privata aktörer.

I början av pandemin ställdes en stor del av operationerna in och köerna växte. För ett år sedan, i juni 2020, var det 56 procent som fick sin operation inom 90 dagar. Tack vare riktade insatser har köerna nu minskat rejält – trots pågående pandemi.

Vi har varit flexibla med hur många operationer som utförs beroende på belastningen på vården av covid-19. När tillfälle har getts har vi snabbt ställt om med korta planeringstider. Tack vare ett nära samarbete med opererande verksamheter, vårdlots, produktionssamordnare och våra patienter har det varit görbart, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ljungbys operationsplanering har varit i stort sett intakt, med undantag för kortare perioder, då covid-vården koncentrerats till Centrallasarettet Växjö. Vi har använt varje tillgänglig salstimme på båda sjukhusen och öppettiderna för vissa operationssalar har också förlängts när det varit möjligt.

Här ser vi fördelarna med två opererande sjukhus, där vi har kunnat utnyttja Ljungby på ett mycket bra sätt. Samtidigt har det varit av stor vikt att vi har kunnat erbjuda operationer hos privata aktörer i stor utsträckning, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Det stora har hänt tack vare det tillsynes lilla arbetet i vardagen. Vi är också tacksamma för våra patienters tålamod och förståelse för situationen, med korta planeringstider eller erbjudan om operation på annan ort, säger Roger O Nilsson.

Satsningen av statsbidrag för att genomföra operationer hos andra aktörer är också en viktig bidragande faktor till den kortade kön. 1223 patienter har mellan augusti 2020 och juni 2021 opererats hos främst privata aktörer som inte belastats av covidvården på samma sätt som den offentliga vården. Av 2317 patienter som ringdes upp och fick frågan om att operera sig hos annan aktör var det 1223 som tackade ja.

Framåt är målet att höja andelen som opereras inom 90 dagar ytterligare. Ett sätt att framöver minska väntetiderna är införandet av en så kallad SMART-sal i Ljungby. Tanken är att samla ihop operationer som tids- och operationsmässigt tillämpar sig i konceptet. Det gör att man kan operera cirka sju patienter under en dag istället för som i dag cirka fyra.

Relaterade nyheter

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Florence Eddyson blir ny sjukhuschef

20 september 2021

Nu är det klart. Från och med december tillträder Florence Eddyson som ny verksamhetsområdeschef för sjukhusvården.

Lägesrapport: Nu påbörjas planeringsarbetet för vaccination av 12–15-åringar

17 september 2021

Smittspridningen har nu vänt neråt i länet. Samtidigt ökar vaccinationstäckningen hela tiden. De senaste veckorna har många fått sin andra dos och 75,9 % av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad...

Sjukhuspatienter känner sig mer delaktiga i Kronoberg

14 september 2021

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning är nöjda.