Fler nyheter

9 september 2021

Spadtaget som ska ge hjälpmedelscentral och regionarkiv bättre tillgänglighet

Idag togs första spadtaget för hjälpmedelscentralens och regionarkivets nya lokaler på Sigfridsområdet av Mikael Johansson regionstyrelsens ordförande, Niklas Samuelsson hjälpmedelscentralen och Jenny Kristensson Wallin kanslienheten.

Hösten 2022 kommer verksamheterna kunna flytta in i anpassade lokaler, berättar Mikael Johansson regionstyrelsens ordförande. Det är en investering på nästan 70 miljoner.

Regionarkivets nya samlade arkivlokaler ger bland annat en bättre tillgänglighet och service gentemot de som önskar ta del av Region Kronobergs arkivmaterial. Lokalerna beräknas täcka Region Kronbergs framtida behov av arkivutrymme.

Behovet av utökade arkivlokaler har funnits under en längre tid och det är härligt att vi äntligen är här idag, säger Kanslidirektör Ulrika J Gustafsson.

Regionarkivet kommer nu att få bättre förutsättningar att möta framtidens behov från både invånare och vår egen organisation.

Lokalerna som anpassas för hjälpmedelscentralen kommer att ge bättre tillgänglighet, utprovningsmöjligheter och rekonditionering.

Sigfridsområdet i Växjö genomgår en stor förändring. Omfattande nybyggnationer har genomförts för habiliteringen och vuxenpsykiatrins verksamheter. Nu fortsätter utvecklingen för det övriga området. Målet är att även fortsättningsvis skapa lokaler för att kunna erbjuda patienterna bättre vård och medarbetarna en bättre arbetsmiljö.

Relaterade nyheter

Hjälpmedelscentralen flyttar till Sigfridsområdet

2 november 2020

Den 4 november lämnar Hjälpmedelscentralen lokalerna på Norrängen. Som sista verksamhet lämnar de nu plats för den bussdepå för elbussar som ska byggas på området.

Utlysning av konstnärligt gestaltningsuppdrag för Hjälpmedelscentralen och Arkivcentrum

6 oktober 2020

Hjälpmedelscentralen ska flytta från Norrängen till Sigfridsområdet i Växjö där det gamla Dosapoteket byggs om och ut för att anpassas till verksamheten. På innergården ska ett konstverk bidra till av...

Utbildningar i hjälpmedel

9 november 2017

För att inte missa de utbildningar vi erbjuder kan du nu prenumerera med RSS.