Fler nyheter

20 oktober 2022

Statistik för jämställd välfärd

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen nu arbetar med i Modellregioner – ett utvecklingsarbete för jämställd välfärd.

Frågan diskuterades på en konferens den 17 oktober om jämställdhetsintegrering, med representanter från Region Östergötland, Lunds kommun, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Värmland och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet var att diskutera utmaningar i organisationernas system för styrning och ledning.

Idag genomförs en analys av könsskillnader/likheter i redovisning och uppföljning i ytterst få fall. Det gör att uppföljningen inte blir konsekvent och långsiktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, säger Henrietta Serrarte (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

I Region Kronobergs hälso- och sjukvård och länstrafik finns inga mätetal som följs upp över tid och visar resultat för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar, kopplat till prioriterade mål. Däremot finns det könsuppdelad statistik när det gäller regional utveckling: i vissa projekt, kring långsiktigt jämställdhetsarbete och mätetal som exempelvis självuppskattad hälsa och sysselsättningsgrad. Men fler mätetal behöver vara könsuppdelade.

Könsuppdelad uppföljning har helt enkelt inte efterfrågats från ledningen. Nu behöver vi ett tydligt beslut och ett sätt att samla in och strukturera statistiken. Vi behöver också höja kunskapen om värdet av att arbeta med frågorna hos medarbetare, chefer och politiker. Vi måste påminna oss att vi är här för Kronobergaren och se till att det blir så bra som möjligt utifrån individens behov, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Flera beslut i rätt riktning

Redan nu har Region Kronoberg tagit några steg för att jämställdhetsintegrera ledning och styrning:

  • Inkluderat text om jämställdhetsintegrering i Budget 2023
  • Genomfört SKR:s utbildning ”Leda och styra för hållbar jämställdhet”
  • Påbörjat dialog för att integrera jämställdhetsperspektivet i Hållbarhetsprogrammet
  • Arbete med att underlätta och skapa en systematik för att ta fram jämställdhetsanalyser och könsuppdelad statistik

I höst görs också en långsiktig plan för att komma till rätta med de utmaningar som finns.

Fakta

Våren 2021 beslutade regionstyrelsen att delta i Modellregioner – ett utvecklingsarbete för jämställd välfärd, ett koncept som SKR erbjuder sina medlemsorganisationer. Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. För Region Kronoberg är målet att säkerställa en likvärdig service och en jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. I regionens verksamhet kan det exempelvis handla om att kvinnor och män får specialistvård lika fort.

Relaterade länkar

Viktigt jämställdhetsarbete gentemot patienter i Region Kronoberg

Fakta om jämställdhetsintegrering från jämställdhetsmyndigheten

 

Relaterade nyheter

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

2 december 2022

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobi...

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

2 december 2022

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bättre miljö för alla i längden. Vårdcentralen i Lammhul...

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...

Forskningschef Carina Elmqvist tilldelas titeln professor

28 november 2022

Nyligen godkände universitetsstyrelsen att Carina Elmqvist, forskningschef, ska adjungeras som professor vid Linnéuniversitetet. ”Det ger mig större legitimitet och möjlighet att kunna inspirera och i...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...