Fler nyheter
Medarbetarna Maria Bergdahl, Jonas Olafsson och Jessica Great.
Medarbetarna Maria Bergdahl, Jonas Olafsson och Jessica Great.

22 april 2020

Stor och snabb omställning på mikrobiologen

Många verksamheter i Region Kronoberg jobbar hårt i coronakrisens spår. En av dem är mikrobiologen, som på rekordtid fått ställa om hela sin verksamhet och ta fram en helt egen metod för analyser av coronavirus.

Hela gänget har visat upp en imponerande förmåga att ställa om snabbt, vara flexibla och nytänkande, säger verksamhetschef Oskar Ekelund. 

Mikrobiologen har gjort en enorm omställning. De har förändrat mycket av sitt arbetssätt och lagt ned extremt hårt arbete för att för att ta fram en metod för analys av coronavirus med befintlig utrustning. Allt under en ganska hård press på sig att leverera, eftersom deras roll är så viktig.

Vi har testat nya arbetssätt och metoder, snabbt omsatt resultat till nya rutiner – och fortsatt så, om och om igen. Vi är vana vid att ta fram egna metoder för analyser, men som regel för analyser där vi utför kanske 50 analyser per vecka. Nu är vi snart upp i 1000 analyser av coronavirus på en vecka, säger Oskar Ekelund.

Vi har också behövt lägga ner ett stort arbete på att se till att vi har och får leveranser av alla nödvändiga komponenter till analysmetoden, eftersom det råder en global brist på detta. Vi är ovana vid att jobba i en bristsituation, att inte ha självklart tillgång till det vi behöver för att bedriva vår verksamhet, så det har varit utmanande.

Finns inget facit

En annan stor utmaning har varit det faktum att det handlar om ett nytt virus, en ny infektion. Det finns därför inget riktigt ”facit” vad gäller olika metoders prestanda. Först nyligen har mikrobiologen fått objektiva utvärderingar som visar att deras metod är riktigt bra. Och de har fått nationell uppmärksamhet för sin förmåga till innovation och nytänkande när det gäller ”klamydiapinnar”:

Vi har fått jobba med flera parallella spår, eftersom vi inte kan räkna med någon enskild leverantör eller att en viss produkt ska vara tillgänglig. Därför tänkte vi nytt och använder ”klamydiapinnar” för provtagning för coronavirus. Detta är något som sedan spritt sig till andra regioner, berättar Oskar Ekelund.

Analyser dygnet runt

En vanlig dag startar analyserna direkt klockan 7.30. Transporter av prover från olika delar av regionen, liksom sjukhusen i Blekinge, är synkade, så att alla har samma möjlighet att få med prover i dagens körningar. Själva analysen tar cirka sju timmar, men då kan 48-96 prover analyseras samtidigt. Flera analysomgångar startar varje dag, och vissa går över natten.

En faktor som underlättat vårt arbete något är att vi har sett en viss nedgång i inflödet av andra prover– troligen till följd av färre mottagningsbesök och operationer, säger Oskar Ekelund.

Men det viktigaste – och roligaste – i allt det här är alla medarbetares fokus och engagemang! Många skickliga medarbetare har deltagit i utvecklingsarbetet på ett imponerande sätt, och hela gänget har visat upp en fantastisk förmåga till att ställa om snabbt, vara flexibla och nytänkande.

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 25 september

25 september 2020

Under de senaste dagarna syns en tendens till ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Ökningen är spridd i alla åldersgrupper och i alla delar av länet.

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...

Lägesrapport från Region Kronoberg 18 september

18 september 2020

Intresset för provtagning för en pågående coronainfektion är fortsatt stort. Förra veckan provtogs nästan 3 000 personer, av dessa var tre procent positiva.