Fler nyheter

2 april 2020

Ökning av antalet videobesök inom vården

Region Kronoberg erbjuder sina patienter videobesök som ett alternativ då fysiska vårdmöten inte är möjliga. Erbjudandet har gått hem hos invånarna: På kort tid har videobesöken ökat rejält.

Hälso- och sjukvården har med anledning av coronaviruset på kort tid ställt om patientflöden och arbetssätt för att skilja patienter som har förkylningssymtom från övriga. Bland annat har man satsat extra på att utöka möjligheten till digitala videobesök som ett alternativ till fysiska besök. Inom primärvården har videobesöken ökat mest – från 32 videobesök under januari till 288 under mars.

Våra patienter måste få komma till vården när de behöver. Videobesök är ett bra alternativ till fysiska besök och det känns mycket bra att vi har ökat våra möjligheter att erbjuda det, säger Lena Andersson Nazzal, chef för primärvård och rehab.

Det finns fortfarande möjlighet till fysiska besök även om man är förkyld, om vården bedömer att det är nödvändigt. Man får då gå in på vårdcentralen via en separat ingång eller, i vissa fall, besöka en annan vårdcentral. Innan besöket behöver patienten ha bokat en tid.

Vi har arbetat med videomöten ett tag, vilket vi nu har nytta av. Tekniken och kunskapen fanns på plats så vi snabbt kunde erbjuda digitala möten nu när behovet ökade dramatiskt. Nu ska vi försöka hitta fler sätt att utnyttja tekniken, för att minska riskerna, säger Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande.

Fler på gång

Även sjukhusvården, psykiatrin och tandvården jobbar för att kunna erbjuda patienter videobesök i en större omfattning. Inom sjukhusvården är det bland annat aktuellt med videobesök för patienter som behöver ha kontakt med barnkliniken, kirurgkliniken, kvinnokliniken och medicinkliniken. Folktandvården kommer snart erbjuda videomöten med tandläkare för patienter som har en infektion och är i akut behov av tandvård.

Patienter uppmanas att förbereda sig för videobesök

För att ha ett videosamtal behöver man en dator, smartphone eller surfplatta med internetuppkoppling och en e-legitimation för att kunna logga in och identifiera sig. Videobesöken görs antingen via 1177 Vårdguiden på datorn eller med hjälp av appen Min hälsa påmobiltelefon eller surfplatta.

Utforska gärna möjligheterna på 1177 Vårdguiden och ladda ner appen Min hälsa redan nu. Det sparar tid för både patienten och vården när det väl är dags för ett videobesök, säger Lena Andersson Nazzal.

Mer information om videobesök i vården

Läs mer om hur du som patient kan förbereda dig inför ett videobesök.

Kontakt

Catrin Mård

Verksamhetschef, primärvårdsrehab

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 88, 0709-67 30 76

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...