Fler nyheter

29 juni 2020

Stor uppslutning vid digital informationsträff om nya akutsjukhuset

Ett hundratal följde Region Kronobergs digitala informationsträff den 25 juni om det nya sjukhuset. Den som deltog fick en dagsfärsk uppdatering om bakgrund, nuläge och nästa steg för byggandet av ett nytt akutsjukhus i Växjö. Under mötet hade publiken dessutom möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Bakgrundsbeskrivningen stod regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson för, med avstamp i inriktningsbeslutet om nytt sjukhus taget i maj 2019. Bland argumenten för att bygga nytt nämndes möjligheten att få moderna vårdlokaler på plats som kan anpassas till nutida och framtida vårdbehov, och att få tillgång till dessa snabbare och med en bättre arbets- och vårdmiljö längs vägen än vid en renovering.

Del i en större utveckling

Mikael Johansson lyfte fram utvecklingen mot Nära vård som en viktig bakgrundsfaktor för sjukhusbygget. Nära vård innebär bland annat att vård som nu bedrivs på sjukhus kan erbjudas närmare kronobergaren med större delaktighet och bättre digital tillgänglighet.

Regiondirektör Martin Myrskog berättade om det omfattande planeringsarbetet inför det nya sjukhuset, som handlar minst lika mycket om arbetssätt, patientflöden och transporter som om den nya byggnaden i sig. Just nu pågår den analys som ska leda vidare till en målbild för vad sjukhuset ska erbjuda.

Om vi skulle utgå från hur vårdbehovet ser ut idag så skulle vi bygga fel, menade Martin Myrskog. Vi behöver väga in kunskapen om vad som behövs i framtiden, som till exempel mer dagsjukvård, mindre slutenvård och fler medborgare i vårdintensiv ålder.

Analys av vårdbehov och tomtförutsättningar

Stefan Lundin, projektchef vid Region Kronoberg, och Kristina Thorvaldsson, projektledare vid Växjö kommun, beskrev det mer handfasta planeringsarbetet. Utöver inventeringen av vårdbehovet fokuserar regionens arbete just nu på sjukhusbyggnaden och utnyttjandet av tomten. Växjö kommun arbetar med den detaljplan som reglerar vad och hur mycket man får bygga på tomten, var vägar ska placeras med mera. Förhoppningen är att detaljplanen ska hinna processas och vinna laga kraft under 2021.

Stort intresse från flera

Frågorna från dem som deltog i den digitala träffen berörde många olika aspekter av det planerade nya sjukhuset. Martin Myrskog fick anledning att berätta om hur patienter och personal ges möjlighet att vara delaktiga i byggplaneringen. Relationen mellan sjukhusen i Växjö respektive Ljungby kom upp, och såväl Mikael Johansson som Martin Myrskog betonade att båda sjukhusen ingår som viktiga delar i framtidsplanerna för länets hälso- och sjukvård.

Den digitala informationsträffen var ett initiativ för att möjliggöra corona-anpassad delaktighet i planeringen av det nya sjukhuset. Mötets moderator Sara Norrby Wallin avslutade mötet med en uppmaning till fortsatt engagemang i processen, bland annat genom att följa utvecklingen via Region Kronobergs hemsida:

www.regionkronoberg.se/nyttsjukhus

Det känns roligt att så många följde sändningen och att den digitala dialogen fungerade. Vi kommer att fortsätta involvera kronobergarna på olika sätt framöver, balnd annat digitalt, säger Mathina Mölstad, kommunikationschef hälso- och sjukvården.

Relaterade nyheter

Tyck till om förslaget på ny detaljplan för sjukhustomten

14 september 2020

Region Kronoberg planerar att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Ett första förslag på ny detaljplan för tomten i Räppe är nu klart. Invånare, företag och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkt...

Digital informationsträff om det nya sjukhuset

25 juni 2020

Torsdagen den 25 juni klockan 18-19 arrangerar Region Kronoberg och Växjö kommun arrangerar en digital informationsträff för kronobergarna om nuläget och planerna för det nya akutsjukhuset i Växjö.

Nu har Region Kronoberg köpt hela tomten i Räppe

17 juni 2020

På regionfullmäktige den 17 juni fattades beslutet att köpa resterande del av tomten för det tänkta sjukhuset i Växjö av Växjö kommun. Det innebär att regionen har tillgång till den tomtyta som behövs...

Planerna för det nya sjukhuset fortgår

6 maj 2020

Region Kronoberg har kommit en bra bit in i planeringsarbetet, där flera utredningar pågår och några är genomförda. En del görs i samarbete med till exempel arkitekt, vårdkonsult, Växjö kommun, Trafik...