Fler nyheter
Två personer som deltar i gruppträning utomhus och lyfter hantlar.

25 augusti 2022

Stort intresse för återhämtning i Grimslöv

Drygt 900 av Region Kronobergs medarbetare kommer under hösten delta i en halvdag med fokus på att främja återhämtning, uppmuntra till friskvård och stärka gemenskap i vacker miljö. Erbjudandet är en del av satsningen på återhämtning i spåren av pandemin.

I nuläget har totalt 35 arbetsplatser med totalt drygt 900 medarbetare anmält sig för att delta under hösten 2022, de flesta verksamheterna kommer från hälso- och sjukvården. Nu planeras för att erbjuda tider även under våren 2023.

Det är mycket positivt att så många medarbetare och arbetsplatser har valt att nappa på erbjudandet. Det betyder att det finns ett stort intresse och behov, och det är roligt att vi som arbetsgivare kan erbjuda detta, säger Elizabeth Peltola ( C), ordförande i Regionstyrelsens personalutskott.

Återhämtningsinsatser i spåren av pandemin är ett politiskt beslut från regionstyrelsens personalutskott. För att upprätthålla en hållbar arbetshälsa är möjlighet till återhämtning av stor betydelse och ses som en del av arbetsmiljöarbetet.

Olika koncept

Det finns fyra olika koncept att välja på för återhämtningsdagarna som hålls på kurs- och konferensanläggningen Ekhagen som ligger i anslutning till Grimslövs Folkhögskola. Dessa är:

  • Hälsoboost – ta hand om dig själv och din hälsa!
  • Må bra på jobbet – få till en hälsofrämjande arbetsplats där vi trivs och utvecklas!
  • Grupputveckling – stärk samarbetet och öka förståelse för varandra!
  • Utmana och bygg ert team

Interna resurser inom HR finns på plats under dagen och leder gruppövningarna framåt.