Fler nyheter

10 november 2021

Slutrapport visar på stort intresse för digital vård

Nu är slutrapporten för pilotprojektet med appen Min vård Kronoberg klar. Rapporten visar på ett stort intresse både internt och från patienter för att digitalisera hälso- och sjukvården. Flera framgångsfaktorer för att lyckas med den digitala vården har tagits fram.

I appen Min vård Kronoberg kan patienter och vårdgivare ha kontakt digitalt via till exempel video och meddelande/chatt. Pilotprojektet startade september 2020 och avslutas maj 2022. I projektet ingår vårdcentralerna Lammhult, Dalbo och Centrum inklusive primärvårdsrehab, specialistpsykiatri, folktandvården och delar av sjukhusvården, barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken.

Projektets övergripande syfte är att samla på erfarenheter och lärdomar som kan vara användbara vid etablering av digifysisk vård inom Region Kronoberg.

Digitalisering av hälso- och sjukvården är efterfrågat och nödvändigt inför omställningen till nära vård. Vi har i projektet sett ett stort behov hos invånare och vårdargivare att söka och få vård digitalt. Våra invånare efterfrågar en ökad tillgänglighet till vården och dessa digitala lösningar är ett sätt att lyckas, säger Roland Gustbée (M), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ungdomsmottagningen har ingått i projektet och appen möter deras patienters behov väl.

Våra patienter är digitala och de är vana att kommunicera med mobilen, dygnet runt. De har ofta fullt upp med skola och fritid. Är det rimligt att en ungdom ska åka 40 minuter för att träffa oss för ett kort möte? Vi erbjuder både videosamtal och meddelande/chatt, berättar Jeanette Provencher, kurator på Ungdomsmottagningen.

Reaktionerna från patienterna har varit positiv och Jeanette ser många vinster med det nya digitala arbetssättet.

Jag är säker på att antalet avbokade möten är färre och jag tror att fler ungdomar faktiskt kan och vill ta kontakt med oss idag. Det är också oerhört spännande att se hur vi tillsammans kan utveckla och förbättra vår verksamhet. Det är centralt att tänka behov och inte direkt hoppa på en snabb lösning på det vi tror är problemet. Vi på Ungdomsmottagningen fortsätter vår utveckling för att förbättra för våra patienter, säger Jeanette.  

 Jag är stolt över det fina arbete vi har gjort tillsammans. Jag tycker det är fantastiskt att så många verksamheter har bidragit till erfarenheter och lärdomar om hur hälso- och sjukvården kan utvecklas med digitalt stöd, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Kronoberg.

Patienter och vårdgivare kan fortsatt använda sig av Min vård Kronoberg. I framtiden kommer digital vård vara en självklar del i Region Kronobergs erbjudande till patient. Exakt i vilken form det kommer bli är ännu inte klart.

 Kort sammanfattning av utvalda resultat/slutsatser:

 • Ett stort intresse omgärdar projektet. Fler verksamheter vill ansluta till pilotprojektet.
 • Framgångsfaktorer för att lyckas med etablering av digifysisk vård:
  1) förändringsledning - som stödjer utvecklingsresan
  2) behovsstyrd verksamhetsutveckling – där tydlig utgångspunkt är behov och sedan lösning
  3) tillämpat lärande - som stärker förmågan att använda digitalt stöd optimalt.
 • Volymer avseende användande av digitalt stöd driver önskade effekter.
 • Marknadsföring är en förutsättning för nödvändigt inflöde av invånare/patient till digitalt stöd.
 • Större fokus på önskade effekter istället för möjligheter.
 • Fortsätta att identifiera och etablera arbetssätt som främjar önskade effekter.

Slutrapporten Min vård Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Invigning av nya MR-kameror

26 november 2021

Den 25 november hölls en invigning för våra två nya MR-kameror på röntgenavdelningen i Växjö. De nya kamerorna ger en bättre bildkvalitet, ett mer effektivt arbetsflöde och en mindre klaustrofobisk kä...

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...