Fler nyheter

23 augusti 2022

Stort intresse för Riktade hälsosamtal

Vårdcentralen Strömsnäsbruk är en av många vårdcentraler som nu i full gång med sina hälsosamtal för 50-åringar. Sedan i början av året har nästan samtliga som blivit erbjudna ett hälsosamtal i Strömsnäsbruk tackat ja.

Caroline Andersson är distriktssköterska inom barnhälsovården och arbetar även med Riktade hälsosamtal på vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Hon har träffat ett tjugotal 50-åringar sedan årsskiftet. Responsen har över lag varit mycket positiv.

Erbjudandet kommer i brevlådan med en telefontid. Sen ringer jag upp och förklarar lite vad ett hälsosamtal är och bokar in dem för ett besök. De flesta har varit väl insatta när jag ringt upp dem, vilket tyder på att de verkligen läst och tagit till sig den information vi skickat ut, berättar hon.

Ganska många av de som Caroline träffat haft olika problem. Framförallt med psykisk ohälsa och övervikt.

Vi vet att Strömsnäsbruk är en ort med högt CNI som är ett socioekonomiskt index som används för att mäta risk för ohälsa i en kommun eller patienter som är listade vid en vårdenhet. Men trots detta har jag mött fler patienter med psykisk ohälsa än vad jag hade räknat med. Det är så klart tråkigt att se att så många människor mår dåligt av olika anledningar. Men samtidigt har vi här en möjlighet att fånga upp dem via hälsosamtalen.

Trots att Caroline brinner för hälsosamtalen och tycker att detta är en viktig del av vården så känner hon en viss oro. Hälften av dem hon träffat har ett behov av att komma tillbaka på återbesök. Några har fått remisser vidare.

En satsning för framtiden

Att arbeta med hälsofrämjande insatser i form av Riktade hälsosamtal är en viktig del i det framtida arbetet med Nära vård. Det är ett kostnadseffektivt sätt att minska insjuknande och död i våra stora folksjukdomar, men bidrar också till att minska sociala skillnader i hälsa. Det här är viktiga parametrar för att underlätta för vården i framtiden. Erfarenheter från andra regioner och vetenskapliga studier pekar på att Riktade hälsosamtal både kan minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdom och dödligheten oberoende av orsak, och dessutom vara kostnadseffektiv.

Att prata hälsofrågor är viktigt även om mycket av det som Caroline tar upp under samtalen redan är känt för många. Men man kan behöva en påminnelse.

Caroline berättar om en kvinna hon träffade. När de började prata om hennes relation till alkohol uppdagades det att kvinnan låg i överkant vad det gäller alkoholkonsumtion. Något hon själv inte var medveten om.

Hon fick verkligen med sig en aha-upplevelse och genom att bli medveten om detta ville kvinnan minska på alkoholkonsumtionen för att inte hamna i ett riskbeteende, berättar hon.

Caroline hoppas att de insatser hon gör genom hälsosamtalen ska leda till att färre behöver vård i framtiden. Att hälsosamtalen kan få människor att bli medvetna om vilka faktorer som påverkar hälsan positivt.

Relaterade nyheter

Elin representerar patienten i omställningen till Nära vård

7 oktober 2022

När vården ska ställa om och tänka nytt har Region Kronoberg anställt en verksamhetsutvecklare med stor kunskap av den levda erfarenheten som ska ingå i programledningen för Nära vård. Elin Cederbrant...

Psykiatriambulans testas i länet

6 oktober 2022

Med start den 3 oktober åker så kallad psykiatriambulans ut på vissa larm i länet. I ambulansen finns en ambulanssjuksköterska och en psykiatriresurs.

Gott bemötande inom den psykiatriska vården

4 oktober 2022

De flesta patienterna inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

Skörhetskattning ger många vinster

29 september 2022

Nu har Region Kronoberg startat upp arbetet med att skörhetsskatta patienter över 65 år som hamnar på sjukhus eller har vård i hemmet. Skattningen bygger på att se patienten utifrån ett helhetsperspek...

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

16 september 2022

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och dela...

Kronobergare erbjuds provtagning för att upptäcka tarmcancer

16 september 2022

I mitten av september får de första kronobergarna erbjudande om provtagning för att upptäcka cancer i tjock- och ändtarmen. I år är det kronobergare födda år 1960 och 1962 som får ta del av erbjudande...