Visa alla nyheter

23 augusti 2022

Stort intresse för Riktade hälsosamtal

Vårdcentralen Strömsnäsbruk är en av många vårdcentraler som nu i full gång med sina hälsosamtal för 50-åringar. Sedan i början av året har nästan samtliga som blivit erbjudna ett hälsosamtal i Strömsnäsbruk tackat ja.

Caroline Andersson är distriktssköterska inom barnhälsovården och arbetar även med Riktade hälsosamtal på vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Hon har träffat ett tjugotal 50-åringar sedan årsskiftet. Responsen har över lag varit mycket positiv.

Erbjudandet kommer i brevlådan med en telefontid. Sen ringer jag upp och förklarar lite vad ett hälsosamtal är och bokar in dem för ett besök. De flesta har varit väl insatta när jag ringt upp dem, vilket tyder på att de verkligen läst och tagit till sig den information vi skickat ut, berättar hon.

Ganska många av de som Caroline träffat haft olika problem. Framförallt med psykisk ohälsa och övervikt.

Vi vet att Strömsnäsbruk är en ort med högt CNI som är ett socioekonomiskt index som används för att mäta risk för ohälsa i en kommun eller patienter som är listade vid en vårdenhet. Men trots detta har jag mött fler patienter med psykisk ohälsa än vad jag hade räknat med. Det är så klart tråkigt att se att så många människor mår dåligt av olika anledningar. Men samtidigt har vi här en möjlighet att fånga upp dem via hälsosamtalen.

Trots att Caroline brinner för hälsosamtalen och tycker att detta är en viktig del av vården så känner hon en viss oro. Hälften av dem hon träffat har ett behov av att komma tillbaka på återbesök. Några har fått remisser vidare.

En satsning för framtiden

Att arbeta med hälsofrämjande insatser i form av Riktade hälsosamtal är en viktig del i det framtida arbetet med Nära vård. Det är ett kostnadseffektivt sätt att minska insjuknande och död i våra stora folksjukdomar, men bidrar också till att minska sociala skillnader i hälsa. Det här är viktiga parametrar för att underlätta för vården i framtiden. Erfarenheter från andra regioner och vetenskapliga studier pekar på att Riktade hälsosamtal både kan minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdom och dödligheten oberoende av orsak, och dessutom vara kostnadseffektiv.

Att prata hälsofrågor är viktigt även om mycket av det som Caroline tar upp under samtalen redan är känt för många. Men man kan behöva en påminnelse.

Caroline berättar om en kvinna hon träffade. När de började prata om hennes relation till alkohol uppdagades det att kvinnan låg i överkant vad det gäller alkoholkonsumtion. Något hon själv inte var medveten om.

Hon fick verkligen med sig en aha-upplevelse och genom att bli medveten om detta ville kvinnan minska på alkoholkonsumtionen för att inte hamna i ett riskbeteende, berättar hon.

Caroline hoppas att de insatser hon gör genom hälsosamtalen ska leda till att färre behöver vård i framtiden. Att hälsosamtalen kan få människor att bli medvetna om vilka faktorer som påverkar hälsan positivt.

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...