Fler nyheter

11 december 2020

Svårbedömt hur personalfest påverkat smittspridning

Region Kronoberg är nu färdig med flera utredningar som startats med anledning av smittspridning av covid-19 på avdelningar på Centrallasarettet Växjö under hösten.

Där ingår även den avdelning som hade en omtalad halloweenfest i oktober. Utredningen visar att det är svårbedömt vilken betydelse festen hade. Det finns inga uppgifter som tyder på att någon i personalen hade symtom vid tidpunkten för festen och den första i personalgruppen som insjuknade efter festen hade inte varit med på festen.

Samtidigt går det inte att säkerställa i vilken omfattning middagen bidrog till att smittan spreds, och den medförde en risk för smittspridning.

Vi hade en lugnare period i somras där medvetenheten kanske minskade, och man började slappna av. Festen anordnades precis när den stora smittökningen kom. Med facit i hand var det klart olämplig och jag tror att vi alla har lärt oss något av det inträffade, säger Maria Wiltz, sjukhuschef.

Utreder för att förhindra smittspridning

Utredningen har analyserat fyra olika avdelningar, där totalt drygt 30 i personalen och ett 20-tal patienter insjuknat i covid-19.

Under hösten när antalet fall ökat i samhället har vi också haft smittspridning på avdelningar på sjukhusen. Är det tre medarbetare eller patienter på en avdelning som är covid-positiva samtidigt så väljer vi att starta en utredning för att ta reda på om fallen har något samband och hindra eventuell smittspridning, säger Maria Wiltz.

Bland de patienter som insjuknat kan man i vissa fall säga med säkerhet att de smittats av personal. Andra kan ha haft sjukdomen med sig in i vården eller smittats av sina medpatienter. Totalt har fem patienter avlidit på de fyra avdelningarna. Det har varit patienter med andra underliggande sjukdomar.

Det är väldigt olyckligt att det här har kunnat ske och vi gör allt vi kan för att det inte ska hända igen. Vi har redan vidtagit ett flertal åtgärder. Vi har ändrat rutinerna så att visir används vid all vård av inneliggande patienter, som en extra säkerhetsåtgärd. Vi har också påbörjat ett arbete för att effektivisera smittspårningen på sjukhusen, säger Maria Wiltz.

Flera möjliga orsaker

I utredningarna lyfts flera möjliga bakomliggande orsaker till smittspridningen fram:

  • Det finns ett par fall där patienter testat negativt men senare positivt för covid. Ibland testar man tidigt i förloppet och får ett felaktigt negativt svar.
  • Personal har gått till jobbet med diffusa symtom som senare visat sig vara covid.
  • Skyddsutrustning som kan ha hanterats på felaktigt sätt.

Jag vill vara tydlig med att ingen i personalen går till jobbet med covid-19 medvetet, utan det handlar om så lindriga symtom att det varit svårt att bedöma. Våra medarbetare gör alltid sitt bästa för att skydda patienterna och det är först efteråt som de här personerna har insett att det rört sig om covid-symtom, säger Maria Wiltz.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

9 april 2021

Smittspridningen ökar i hela landet och även i Kronoberg. Trycket på sjukhusvården ökar och ytterligare två avdelningar har återigen gjorts om till covid-avdelningar. I veckan öppnade tidsbokningen fö...

Vaccinationsstart för personer födda 1956 eller tidigare

7 april 2021

Samtliga kronobergare över 65 år är nu välkomna att boka tid för vaccinering mot covid-19. Vaccinering sker på vårdcentralerna och bokning sker via webben eller telefon.

Smittspridningen tar fart i Region Kronoberg

6 april 2021

Antalet inlagda patienter med covid-19 har nästan fördubblats under påskhelgen. Just nu har vi 27 inlagda på länets sjukhus, varav 6 vårdas på IVA.

Lägesrapport: smittspridningen ökar i länet

1 april 2021

Under några veckor har många regioner haft en högre smittspridning och högre belastning på sjukhusvården än i Kronoberg. Men denna vecka ökar smittspridningen ytterligare, vilket gör att kurvan i läne...