Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

15 maj 2020

Tälten – vägen till akutsjukvården

För att minska smittspridningen av coronaviruset via vården finns det två tält utanför akutmottagningen i Växjö. Ett av tälten används för att göra en första bedömning av patienter och ett fungerar som ett ”väntrum” till corona-enheten.

När personer söker sig akutmottagningen kommer de numera till en låst entré, där de får ringa på. Någon ur vårdpersonalen svarar och sedan kommer en sjuksköterska ut till det första tältet. Här genomförs vad som kallas pretriage – en första utvärdering av patienters medicinska allvarlighetsgrad.

Vi vill göra en första bedömning av patienters symtom för att separera misstänkt smittade från friska patienter som är i behov av akutsjukvård, säger Josefine Jönsson, avdelningschef på akutmottagningen i Växjö.

Sjuksköterskan som möter personen bär alltid skyddsutrustning och ställer rutinfrågor för att bedöma om patienten har en misstänkt smitta eller inte.

Antingen innebär patientens symtom att det finns en misstanke om covid-19, och patienten förs då vidare till corona-enheten. Eller så finns det ingen misstanke och patienten släpps in i det ordinarie väntrummet vid akutmottagningen.

Det så kallade ”vänt-tältet” fungerar som ett väntrum för den som ska vidare till corona-enheten om det inte finns möjlighet att gå in direkt, berättar Josefine Jönsson.

I vänt-tältet finns det stolar att sitta på men med avstånd mellan enligt rekommendationer.

Enklare att städa

Genom att sortera patienter förhindras smittan från att komma in på akutmottagningen okontrollerat, samtidigt som tälten är enklare än sjukhusets vanliga lokaler att hålla rena.

För att skydda både vårdpersonal och patienter följer akutmottagningen regionens vårdhygieniska rutin vid covid-19 – vilket bland annat innebär att sjuksköterskan som möter patienter vid tälten bär skyddsutrustning.

Sjuksköterskan bär alltid förkläde och visir, och beroende på vilken undersökning som ska genomföras används även munskydd och/eller handskar, vilket är en bestämd rutin för att minska smittspridning och skydda såväl patienter som personal, säger Josefine Jönsson.

En liknande lösning med tält utanför akuten finns på Lasarettet Ljungby.

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 13 augusti

13 augusti 2020

Förra veckan mer än fördubblades antalet konstaterade fall av covid-19 i Kronobergs län. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar. Totalt har nu 1 289 kronobergare konstaterats smittade av cov...

Nästan var tionde har antikroppar

12 augusti 2020

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

6 augusti 2020

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.