Fler nyheter

22 september 2021

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Teamen från Sweco, White och Arkitema + Link kommer under hösten att arbeta fram förslag på gestaltning av det nya akutsjukhuset som Region Kronoberg ser över möjligheterna att bygga i Växjö.

Innan sommaren fanns det möjlighet att lämna in anbud på gestaltningsuppdraget. Vi sökte arkitektteam med gedigen sjukhuserfarenhet. Efter utvärderingen så känns det väldigt bra med de tre arkitektteam som vi beslutat att vi går vidare med, berättar Martin Giraud, byggprojektledare Region Kronoberg.

På startmötet som hölls i mitten av september presenterades det gestaltningsprogram som skapar riktlinjerna för arbetet. Nu har teamen påbörjat sitt individuella arbete och ska ta fram förslag på utformning och gestaltning av volym och fasader.

Mer information om gestaltningsprogrammet öppnas i ett nytt fönster

Parallellt uppdrag

Regionfullmäktige ska i februari 2022 besluta om det blir en investering i ett nytt akutsjukhus i Växjö. Underlaget till investeringsbeslutet ska vara klart i december 2021 och inkludera en antagen detaljplan för tomten i Räppe där sjukhuset planeras att byggas.

I detaljplanen ska ett gestaltningsförslag finnas med. Därför påbörjas nu, samtidigt som underlaget till investeringsbeslutet arbetas fram, ett parallellt uppdrag där arkitektteamen ska gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö.

Området som föreslagits för det nya akutsjukhuset ligger inom Bergkvara riksintresse för kulturmiljövård vilket måste tas tillvara i bland annat gestaltningen. Att ta tillvara ett riksintresse i planering och projektering handlar dels om att utnyttja potentialen för områdets kulturvärden i en hållbar utveckling, dels om att förhindra påtaglig skada.

Det är viktigt att vi hittar ett upplägg där vi möter kulturmiljövärden i riksintresset för Bergkvara gård på bästa sätt, förklarar Oskar Lindegren projektledare Skanska. Det är därför vi redan nu arbetar med ett så kallat parallellt uppdrag där flera arkitektteam tar fram jämförbara gestaltningsförslag.

Enligt detaljplanens gestaltningsprogram ska jämförbara förslag tas fram för utformning och gestaltning av volym och fasader inför bygglovsgivning.
Vi har delavstämningar med teamen där vi tillsammans ser till att förslagen följer våra intentioner och vi samverkar med arkitekten för att utveckla ytterligare, berättar Martin Giraud. Det ger bra förutsättningar för att gestaltning och funktion ska fungera ihop.

En förutsättning för fortsatt uppdrag för det arkitektteam som presenterar det bästa förslaget, är att det tas ett investeringsbeslut i februari 2022.

I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Bakgrund

Regionfullmäktige tog den 29 maj 2019 ett inriktningsbeslut vilket innebär att förutsättningar och möjligheter för att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe, ses över.

För mer information om projektet:

nyasjukhuset.se öppnas i ett nytt fönster

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Milstolpe nådd – 80 procent är fullvaccinerade

15 oktober 2021

80,5 procent av länets vuxna befolkning har nu fått två doser vaccin mot covid-19. 85,1 procent har fått en dos. ”Två milstolpar är nådda”, säger vaccinsamordnare Lena Andersson Nazzal.

Jourverksamheten på länets sjukhus ses över

15 oktober 2021

Jourverksamheten ses över för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för länets båda sjukhus. Tidigare i vår genomfördes en jouröversyn på Centrallasarettet Växjö, nu gör samma sak på Lasarettet Lju...

Klartecken för Bymässa 2030

12 oktober 2021

Region Kronoberg har beslutat att starta ett arbete kring Bymässa 2030. Det innebär att regionen tar en ledande och samordnande roll i att driva samhällsutvecklingsmässan så att den blir långsiktigt h...

Regionstyrelsen sammanträder den 12 oktober

11 oktober 2021

Den 12 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.