Visa alla nyheter

12 augusti 2022

Tufft vårdplatsläge på sjukhusen inför helgen

Ett redan ansträngt vårdplatsläge, i kombination med förväntat höga temperaturer i helgen, gör att Region Kronoberg nu vill vädja till invånarna om att inte söka akut vård i onödan.

Läget på de båda sjukhusen i länet är mycket ansträngt inför helgen, eftersom en del medarbetare fortfarande har semester och antalet vårdplatser därför är begränsat. I helgen väntas också höga temperaturer, vilket riskerar att öka belastningen på sjukhusen ytterligare.

Den som behöver vård ska självklart söka hjälp. I första hand ska man söka vård på sin vårdcentral under dagtid. Man kan också kontakta 1177 dygnet runt för råd om vård. Den som är allvarligt och akut sjuk ska söka vård på akuten, därför är det viktigt att vi inte belastar akuten med andra typer av lindrigare besvär, berättar Carina Pettersson, biträdande sjukhuschef.

Läget ser något bättre ut från och med nästa vecka, då fler vårdplatser successivt öppnas upp i takt med att medarbetare återvänder från semestern.

Samordning av akutverksamheten Ljungby och Växjö även denna helg

Kommande helg är sista helgen som akutverksamheten i Ljungby och Växjö samordnas i Växjö. Samordningen innebär att patienter som inte är svårt sjuka kan hänvisas vidare till akuten i Växjö eller till primärvården. Från och med nästa vecka återgår båda akutverksamheterna till ordinarie verksamhet.

Råd vid mycket varmt väder

När det är mycket varmt ute är det extra viktigt att dricka mycket och att skydda sig från solen. Det är extra viktigt för äldre, sjuka och barn.

På 1177.se finns råd om hur man mår bäst i värmen

Sök vård på rätt vårdnivå

Den som är allvarligt och akut sjuk ska alltid söka vård på en akutmottagning. Patienter som behöver vård, som inte är akut men som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar, ska söka vård på jourläkarcentralen. Om du behöver rådgivning som inte är brådskande, ring 1177.

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...