Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 september 2020

Tyck till om förslaget på ny detaljplan för sjukhustomten

Region Kronoberg planerar att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Ett första förslag på ny detaljplan för tomten i Räppe är nu klart. Invånare, företag och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen till Växjö kommun till och med den 2 november.

I planen som presenteras finns det utrymme för en vårdbyggnad på drygt 100 000 kvadratmeter i 8 våningar, det skapas en grön natur- och parkmiljö runt Helige å och förslaget innehåller även vad som krävs för att hantera beräknade trafikflöden till och från det nya akutsjukhuset.

Ligger till grund för bygglov

Detaljplanen innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. I detaljplanen prövas platsens lämplighet och hur konsekvenserna av ett nytt sjukhus ska hanteras på platsen. Detaljplanen kommer sedan ligga till grund för beslut om det bygglov som Region Kronoberg måste söka inför byggnation.

Framtidsvisionen är ett sjukhusområde som är nära kronobergaren. Målet är att sjukhuset ska vara lättillgänglig, att lokalerna skapar förutsättningar för vårdpersonalen att ge bästa möjliga vård med patienten i centrum och att invånarna är delaktiga i processen.

Vad händer sedan?

  • Efter samrådet kommer förslaget att arbetas om utifrån de synpunkter som kommit in.
  • Under våren 2021 kommer Växjö kommun att skicka ut ett nytt förslag på så kallad granskning då synpunkter återigen kan lämnas på förslaget.
  • Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige senast i november 2021.
  • Slutligt beslut om investering av ett nytt akutsjukhus fattas av Region Kronoberg tidigt 2022.

Det nya sjukhuset beräknas stå klart 2028.

Vi utvecklar länet – tillsammans med Växjö kommun utvecklar vi området runt det planerade nya sjukhuset för allas bästa.

Läs mer om planerna för sjukhuset

Läs mer om detaljplanen hos Växjö kommun

Relaterade nyheter

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...