Fler nyheter

5 januari 2022

Underlaget för nytt akutsjukhus redo för politisk beredning

I samband med dagens politiska presidieberedning, presenterade regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) beslutsunderlaget för ett nytt akutsjukhus i Växjö för de politiska partierna.

Det har länge stått klart att det behövs ett nytt akutsjukhus i Växjö för att möta vårdens behov framöver, frågan är var det ska placeras. I underlaget som lämnats till politiken beskrivs två alternativ för ett nytt sjukhus i Växjö – att antingen bygga ett nytt sjukhus i Räppe eller att bygga nytt på nuvarande sjukhustomt, Centrallasarettet Växjö.

Det känns bra att vi nu kommit så här långt i processen. Vi har ett gediget underlag för vår fortsatta dialog inom partierna och med invånarna inför vårt slutliga ställningstagande i mars, säger Mikael Johansson (M) regionstyrelsens ordförande.

Nu fortsätter den politiska processen, först i regionstyrelsens arbetsutskott den 11 januari, därefter i regionstyrelsen den 15 februari och den 2 mars 2022 ska regionfullmäktige fatta slutgiltigt beslut.

Extra kunskapsseminarie 10 januari

Den 10 januari hålls ett extra regionfullmäktige med fokus på underlaget, som också kommer att sändas via Region Kronobergs webbplats.

Ta del av beslutsunderlaget

Presskonferens 5 januari

Relaterade nyheter

Region Kronobergs vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering erbjuder videobesök i första hand

20 januari 2022

För att minska risken för smittspridning i vården erbjuder verksamheterna inom primärvård, rehab och psykiatri videobesök i större omfattning. Regionen uppmanar invånarna att förbereda sig för videobe...

Nära vård testas i Ljungby

13 januari 2022

Region Kronoberg och Ljungby kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för god och nära vård för multisjuka och äldre. Nu inleds ett spännande utvecklingsarbete inom informationsdriven och digifysi...

Extrainsatt regionfullmäktige om nytt akutsjukhus i Växjö

7 januari 2022

Den 10 januari hålls ett extrainsatt fullmäktige som ett kunskapsseminarium inför en av regionens viktigaste och största investeringar.

Antaget politiskt program och handlingsplan för vårdens viktiga omställningsresa till nära vård

22 december 2021

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden antagit ett politiskt program för vårdens viktigaste omställningsresa för framtiden som handlar om att vården ska finns där invånarna behöver den – när invånarna beh...