Fler nyheter

7 januari 2021

Upprop: EUs Strukturfondsmedel ska fördelas av regionerna - inte staten

De åtta regionala partnerskap som fördelar EUs Strukturfondsmedel till Sveriges regioner reagerar i ett upprop på att regeringen håller inne med EU-medel och vill ge en del av dem direkt till arbetsförmedlingen.

Som en följd av coronapandemin har EU inrättat flera fonder som ska underlätta omställning och omstart. Kvar att fördela de är REACT-medel som ska ges ut via Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 för att stödja regional omställning. Nu håller Sveriges regering inne med medlen och vill lägga REACT-medlen till arbetsförmedlingens drift. Det har fått de regionala partnerskapen att reagera.

Det här riskerar att ge regionala resurser till omstart av statligt organiserad verksamhet trots att EU:s ambitioner är regionala. Kommuner och regioner står inför stora utmaningar efter coronapandemin och ESF är ett viktigt verktyg för att möta dessa, säger Sven Sunesson (C), vice ordförande i regionstyrelsen med särskilt ansvar för dialog med näringsdepartementet.

Partnerskapen reagerar också på att medlen i REACT EU:s ska tillfalla arbetsförmedlingen istället för att lysas ut som vanligt, genom den förvaltande myndigheten Svenska ESF-rådet.

Vi är starkt kritiska till att regeringen låter EU-medel finansiera arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Vi ser tyvärr en stor risk att insatser inte kommer att anpassas efter regionala skillnader och behov, säger Sven Sunesson (C).

JTF (Just Transition Fund) ska stötta omställning av de industrier i landet som släpper ut mest koldioxid (i Sverige stål- och cementindustrin).  Nu föreslår kommissionen att JTF till stor del ska medfinansieras av respektive regionalfondsprogram istället för via en nationell modell för medfinansiering.

Om förslaget om att respektive regionfondsprogram ska medfinansiera JTF går igenom har vi sämre möjligheter att ta oss an vårt omställningsuppdrag och stödja bra initiativ med regionala utvecklingsmedel, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Kort om EU:s strukturfondsprogram för Småland och Öarna

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Sveriges regering och EU-kommissionen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad de ska gå till. Tillväxtverket fördelar sen pengarna till åtta regioner, däribland Småland och Öarna. Vilka projekt som får medel bestäms av de regionala strukturfondspartnerskapen som består av förtroendevalda i kommuner, regioner, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar. Det övergripande målet för EU-programmet Småland och Öarna 2014-2020 är hållbar tillväxt, entreprenörskap, ökad sysselsättning, integration, jämställdhet och miljö. Region Kronoberg stöttar aktörer som vill söka medel för att utveckla Kronoberg.

Till information om finansiering

Kontakt

Sven Sunesson (C)

Sven Sunesson (C)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0707-61 63 97

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Fortsatt hög smittspridning i länet

12 maj 2021

Smittspridningen är fortsatt stor i Kronoberg, även om antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus har gått ner något de senaste veckorna. Vaccineringen går framåt och från och med måndag den...

5,8 miljoner till projekt för regional utveckling

10 maj 2021

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att medfinansiera sex projekt som ska utveckla Kronoberg. Projekten handlar om lövträ, sakernas internet, företagsstöd, digital kompetens, turism och energisy...

Patientsäkerhetsarbete med mycket goda resultat

10 maj 2021

Vårdskadorna i Region Kronoberg har minskat. Det visar den granskning som genomförts enligt metoden Markörbaserad Journalgranskning (MJG). Det innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av...

Lägesrapport: ”Träng er inte före i vaccinkön”

7 maj 2021

Det förekommer att personer som inte tillhör de prioriterade grupperna bokar tid för vaccination. Men tillgången till vaccin är begränsad och prioritetsordningen måste respekteras.