Fler nyheter

7 januari 2021

Upprop: EUs Strukturfondsmedel ska fördelas av regionerna - inte staten

De åtta regionala partnerskap som fördelar EUs Strukturfondsmedel till Sveriges regioner reagerar i ett upprop på att regeringen håller inne med EU-medel och vill ge en del av dem direkt till arbetsförmedlingen.

Som en följd av coronapandemin har EU inrättat flera fonder som ska underlätta omställning och omstart. Kvar att fördela de är REACT-medel som ska ges ut via Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 för att stödja regional omställning. Nu håller Sveriges regering inne med medlen och vill lägga REACT-medlen till arbetsförmedlingens drift. Det har fått de regionala partnerskapen att reagera.

Det här riskerar att ge regionala resurser till omstart av statligt organiserad verksamhet trots att EU:s ambitioner är regionala. Kommuner och regioner står inför stora utmaningar efter coronapandemin och ESF är ett viktigt verktyg för att möta dessa, säger Sven Sunesson (C), vice ordförande i regionstyrelsen med särskilt ansvar för dialog med näringsdepartementet.

Partnerskapen reagerar också på att medlen i REACT EU:s ska tillfalla arbetsförmedlingen istället för att lysas ut som vanligt, genom den förvaltande myndigheten Svenska ESF-rådet.

Vi är starkt kritiska till att regeringen låter EU-medel finansiera arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Vi ser tyvärr en stor risk att insatser inte kommer att anpassas efter regionala skillnader och behov, säger Sven Sunesson (C).

JTF (Just Transition Fund) ska stötta omställning av de industrier i landet som släpper ut mest koldioxid (i Sverige stål- och cementindustrin).  Nu föreslår kommissionen att JTF till stor del ska medfinansieras av respektive regionalfondsprogram istället för via en nationell modell för medfinansiering.

Om förslaget om att respektive regionfondsprogram ska medfinansiera JTF går igenom har vi sämre möjligheter att ta oss an vårt omställningsuppdrag och stödja bra initiativ med regionala utvecklingsmedel, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Kort om EU:s strukturfondsprogram för Småland och Öarna

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Sveriges regering och EU-kommissionen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad de ska gå till. Tillväxtverket fördelar sen pengarna till åtta regioner, däribland Småland och Öarna. Vilka projekt som får medel bestäms av de regionala strukturfondspartnerskapen som består av förtroendevalda i kommuner, regioner, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar. Det övergripande målet för EU-programmet Småland och Öarna 2014-2020 är hållbar tillväxt, entreprenörskap, ökad sysselsättning, integration, jämställdhet och miljö. Region Kronoberg stöttar aktörer som vill söka medel för att utveckla Kronoberg.

Till information om finansiering

Kontakt

Sven Sunesson (C)

Sven Sunesson (C)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0707-61 63 97

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583027, 046767207848

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...

Kronobergsforskare ger ökad förståelse för våldsamma beteenden

14 januari 2021

Finns det fysiska orsaker i hjärnan som kan ligga bakom våldsamma och utåtagerande beteenden? Carl Delfin vid rättspsykiatriska regionklinikens forskningsenhet har genom sin doktorsavhandling forskat...

Lägesrapport: Inga tecken på avmattning av smittspridningen

8 januari 2021

Vecka 53 testade över 1000 personer positivt för covid-19, trots lite lägre provtagning på grund av helgdagar. Snart har vi över 10 000 konstaterade fall av covid-19 i länet.

Lägesrapport: Andelen positiva fortsätter att öka

30 december 2020

Det är fortsatt en mycket oroväckande utveckling i Kronoberg, med många corona-positiva individer trots något färre provtagna under vecka 52. Det ger en ännu högre andel positiva än tidigare – hela 23...