Fler nyheter

14 juni 2022

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF Metall och Unionen samt Region Kronoberg träffas för att identifiera de viktigaste utmaningarna för industrin, vilka behov av åtgärder som finns och vad Industriforum Kronoberg bör prioritera i sitt arbete framöver.

Initiativet till bildandet av Industriforum Kronoberg kommer från IF Metall, Unionen och Teknikföretagen och bygger på en vilja att hitta ett gemensamt forum för att ta sig an de stora utmaningar som industrin står inför idag. Utmaningarna handlar om en omställning och rör framförallt områden som digitalisering, robotisering, automation, kompetensförsörjning, forskning och innovation.

Industrins parter har sedan länge upplevt en hög efterfrågan av rätt kompetens på företagen. Industrin i länet påverkas i hög grad av den ökade globaliseringen och digitaliseringen i branschen. Det gör också att man behöver utveckla företagen tekniskt men framförallt är det kompetensutveckling av personal som är den stora utmaningen.

Som ett tekniktungt företag så är det avgörande att teknisk kompetens finns i vårt närområde, säger Åsa Stengård på HRBP Nordics Electrolux Professional, som även sitter i styrgruppen för Industriforum för Kronoberg.

Fokus för arbetet inom Industriforum Kronoberg ligger därför initialt på kompetensförsörjning inom industrinäringen i Kronoberg. Det övergripande syftet är att behandla långsiktiga frågor av strukturell och strategisk karaktär med bäring på framtid, utveckling och konkurrenskraft inom industrin.

Nationellt uppdrag 

Region Kronoberg har ett nationellt uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen i Kronoberg. Kompetensförsörjning prioriteras dessutom inom ramen för Business Region Kronoberg (BRK), ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets åtta kommuner med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft. Industriforum är en del av BRK:s arbete och ligger under prioritering Kompetensförsörjning.

Industri en viktig bransch för länet där cirka 18 procent av den förvärvsarbetande befolkningen jobbar inom tillverkningsindustrin (jämfört med cirka 11 procent i övriga landet). Kronoberg är även ett framgångsrikt exportlän. Tillverkningsindustrin med bland annat maskin- och verkstadsindustri hör till länets styrkeområden. 2020 var Kronoberg det län som hade näst högst varuexportvärde per invånare med 181 000 kronor.

Att vi gemensamt arbetar för att, tillsammans med företrädare för industrisektorn i Kronoberg, identifiera de viktigaste utmaningarna för industrin, vilka behov av åtgärder som finns och vad Industriforum Kronoberg bör prioritera i sitt arbete framöver är viktigt ett viktigt steg i Regionens uppdrag att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer om Business Region Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

21 oktober 2022

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Vilka yrken behövs i framtiden?

14 oktober 2022

Måndag den 17 oktober går startskottet för Yrkesutbildningsveckan. Satsningen görs eftersom många av länets arbetsgivare saknar personal med gymnasial yrkeskompetens. Förhoppningen är att veckans inne...