Fler nyheter

14 juni 2022

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF Metall och Unionen samt Region Kronoberg träffas för att identifiera de viktigaste utmaningarna för industrin, vilka behov av åtgärder som finns och vad Industriforum Kronoberg bör prioritera i sitt arbete framöver.

Initiativet till bildandet av Industriforum Kronoberg kommer från IF Metall, Unionen och Teknikföretagen och bygger på en vilja att hitta ett gemensamt forum för att ta sig an de stora utmaningar som industrin står inför idag. Utmaningarna handlar om en omställning och rör framförallt områden som digitalisering, robotisering, automation, kompetensförsörjning, forskning och innovation.

Industrins parter har sedan länge upplevt en hög efterfrågan av rätt kompetens på företagen. Industrin i länet påverkas i hög grad av den ökade globaliseringen och digitaliseringen i branschen. Det gör också att man behöver utveckla företagen tekniskt men framförallt är det kompetensutveckling av personal som är den stora utmaningen.

Som ett tekniktungt företag så är det avgörande att teknisk kompetens finns i vårt närområde, säger Åsa Stengård på HRBP Nordics Electrolux Professional, som även sitter i styrgruppen för Industriforum för Kronoberg.

Fokus för arbetet inom Industriforum Kronoberg ligger därför initialt på kompetensförsörjning inom industrinäringen i Kronoberg. Det övergripande syftet är att behandla långsiktiga frågor av strukturell och strategisk karaktär med bäring på framtid, utveckling och konkurrenskraft inom industrin.

Nationellt uppdrag 

Region Kronoberg har ett nationellt uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen i Kronoberg. Kompetensförsörjning prioriteras dessutom inom ramen för Business Region Kronoberg (BRK), ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets åtta kommuner med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft. Industriforum är en del av BRK:s arbete och ligger under prioritering Kompetensförsörjning.

Industri en viktig bransch för länet där cirka 18 procent av den förvärvsarbetande befolkningen jobbar inom tillverkningsindustrin (jämfört med cirka 11 procent i övriga landet). Kronoberg är även ett framgångsrikt exportlän. Tillverkningsindustrin med bland annat maskin- och verkstadsindustri hör till länets styrkeområden. 2020 var Kronoberg det län som hade näst högst varuexportvärde per invånare med 181 000 kronor.

Att vi gemensamt arbetar för att, tillsammans med företrädare för industrisektorn i Kronoberg, identifiera de viktigaste utmaningarna för industrin, vilka behov av åtgärder som finns och vad Industriforum Kronoberg bör prioritera i sitt arbete framöver är viktigt ett viktigt steg i Regionens uppdrag att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer om Business Region Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Sök projektstöd med inriktning folkhälsa

15 juni 2022

Nu finns möjligheten att söka projektstöd för föreningar eller organisationer med projektidéer som ska främja folkhälsan i Kronobergs län.

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

8 juni 2022

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och...