Fler nyheter

22 april 2021

Utbildning för medicinska sekreterare får toppbetyg

En granskning av Region Kronobergs YH-utbildning för medicinska sekreterare har gett ett fint resultat. Inom 12 olika bedömningsområden har Region Kronobergs YH-utbildning fått bästa betyg på – alla!

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som gjort kvalitetsgranskningen, där kronobergsutbildningen lever upp till alla önskemål och krav.

Monika Caesar, verksamhetsledare, hur lyckades ni med det?

Nyckeln till detta fina omdöme är ett bra samarbete med arbetslivet med regionen i spetsen som bidrar både med LIA, Lärande i Arbete, lokaler och ett engagemang som ger oss möjlighet att anlita duktiga föreläsare och lärare.

Förutom kvalitetskriterierna har ett 50-tal studerande fyllt i enkäter och intervjuats. Även handledare för LIA, arbetslivsrepresentanter, utbildare och utbildningsledare har intervjuats i myndighetens kvalitetsgranskning.

Personerfrån utbildningen anställs i hög omfattning direkt efter avslutad utbildning. Den nära kopplingen mellan lärande och arbete lyfts som särskilt föredömlig i kvalitetsgranskningen.

Framtidsyrke

För samtliga kriterier bedömer myndigheten att utbildningen ”i hög grad uppfyller” målen. Övriga alternativ är ”det finns brister” eller ”behöver utvecklas”. Nu gäller det också att öka andelen av manliga sökanden till utbildningen:

Jo, könsfördelningen är mycket ojämn. Det är nästan bara kvinnliga sökanden. Detta är något vi arbetar vidare med.

Antal YH-poäng: 400

Utbildningen leder till en yrkesroll som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, koordinator, kliniksekreterare, projekt- och processledare eller vård- och verksamhetsutvecklare.

Utbildningen har 3 LIA-kurser (Lärande i arbetet) på 40, 40 respektive 20 YH-poäng.

LIA är placerade: en under termin 2, en på termin 3 och en på termin 4.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Fortsatt hög smittspridning i länet

12 maj 2021

Smittspridningen är fortsatt stor i Kronoberg, även om antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus har gått ner något de senaste veckorna. Vaccineringen går framåt och från och med måndag den...

5,8 miljoner till projekt för regional utveckling

10 maj 2021

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att medfinansiera sex projekt som ska utveckla Kronoberg. Projekten handlar om lövträ, sakernas internet, företagsstöd, digital kompetens, turism och energisy...

Patientsäkerhetsarbete med mycket goda resultat

10 maj 2021

Vårdskadorna i Region Kronoberg har minskat. Det visar den granskning som genomförts enligt metoden Markörbaserad Journalgranskning (MJG). Det innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av...

Lägesrapport: ”Träng er inte före i vaccinkön”

7 maj 2021

Det förekommer att personer som inte tillhör de prioriterade grupperna bokar tid för vaccination. Men tillgången till vaccin är begränsad och prioritetsordningen måste respekteras.