Fler nyheter

22 april 2021

Utbildning för medicinska sekreterare får toppbetyg

En granskning av Region Kronobergs YH-utbildning för medicinska sekreterare har gett ett fint resultat. Inom 12 olika bedömningsområden har Region Kronobergs YH-utbildning fått bästa betyg på – alla!

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som gjort kvalitetsgranskningen, där kronobergsutbildningen lever upp till alla önskemål och krav.

Monika Caesar, verksamhetsledare, hur lyckades ni med det?

Nyckeln till detta fina omdöme är ett bra samarbete med arbetslivet med regionen i spetsen som bidrar både med LIA, Lärande i Arbete, lokaler och ett engagemang som ger oss möjlighet att anlita duktiga föreläsare och lärare.

Förutom kvalitetskriterierna har ett 50-tal studerande fyllt i enkäter och intervjuats. Även handledare för LIA, arbetslivsrepresentanter, utbildare och utbildningsledare har intervjuats i myndighetens kvalitetsgranskning.

Personerfrån utbildningen anställs i hög omfattning direkt efter avslutad utbildning. Den nära kopplingen mellan lärande och arbete lyfts som särskilt föredömlig i kvalitetsgranskningen.

Framtidsyrke

För samtliga kriterier bedömer myndigheten att utbildningen ”i hög grad uppfyller” målen. Övriga alternativ är ”det finns brister” eller ”behöver utvecklas”. Nu gäller det också att öka andelen av manliga sökanden till utbildningen:

Jo, könsfördelningen är mycket ojämn. Det är nästan bara kvinnliga sökanden. Detta är något vi arbetar vidare med.

Antal YH-poäng: 400

Utbildningen leder till en yrkesroll som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, koordinator, kliniksekreterare, projekt- och processledare eller vård- och verksamhetsutvecklare.

Utbildningen har 3 LIA-kurser (Lärande i arbetet) på 40, 40 respektive 20 YH-poäng.

LIA är placerade: en under termin 2, en på termin 3 och en på termin 4.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Många smittas på semesterresan

30 juli 2021

Smittspridningen ökar nationellt, många av de nya fallen är kopplade till resor under semestern. Tillgången till vaccin är fortsatt god i länet och det finns många lediga tider för vaccination. Planer...

65+ erbjuds nu mRNA-vaccin som dos 2

27 juli 2021

Folkhälsomyndigheten beslutade i fredags att sluta leverera Astra Zenecas vaccin, då stora delar av gruppen 65+ redan har fått två doser vaccin mot covid-19. De som är 65 år eller äldre och endast fåt...

Lägesrapport: Gott om lediga vaccinationstider – passa på innan hösten kommer

23 juli 2021

Andelen som testas positivt för covid-19 ökar i länet. Samtidigt finns det lediga vaccintider i samtliga kommuner, och om fler vaccinerar sig så snart som möjligt minskar risken för en fjärde våg.

Kostprojekt inom rättspsykiatrin förbättrar hälsan och minskar svinnet

21 juli 2021

Patienter vid rättspsykiatriska regionkliniken får hjälp att förbättra hälsan genom kloka kostval. Kostprojektet är en del av Region Kronobergs satsning på patientcentrerade måltider på länets sjukhus...