Fler nyheter

8 november 2021

Utbrott av covid-19 på rättspsykiatriska regionkliniken

Ett 15-tal personer har testats positivt för covid-19 på rättspsykiatriska regionkliniken. Det handlar om både patienter och personal. Åtgärder för att minska smittspridningen har satts in och smittspårning pågår.

Under förra veckan framkom ett positivt fall av covid-19 vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Testning av personal och patienter på kliniken påbörjades då omgående, vilket gjort att flera positiva fall har kunnat konstateras.

Flera åtgärder som syftar till att minska smittspridningen har satts in, till exempel minskat antal kontakter mellan patienter och personal och mellan patienter, restriktioner kring besök samt skärpt användning av skyddsutrustning. Smittspårning pågår också.

Vi ser allvarligt på läget och rättspsykiatriska regionkliniken gick upp i stabsläge när vi fick reda på situationen. Vi har ett mycket gott samarbete med vårdhygien och personalen har ställt upp för att lösa situationen på bästa möjliga sätt. Patienterna har också respekterat de förhållningsregler vi satt upp. Vi tycker oss se att våra snabba åtgärder gett resultat och i slutet av vecka 44 såg vi en tydlig avmattning av smittspridningen, berättar biträdande verksamhetschef David Wirdelöv.

De som testas positivt har drabbats av milda till måttliga influensaliknande symtom och ingen har behövt uppsöka sjukhusvård.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...

Lägesrapport: Fler ska provtas från och med måndag

19 november 2021

Under veckan kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer gällande testning för covid-19. Även vaccinerade ska provta sig vid symtom. ”Nu kommer det bli lättare att följa smittspridningen över ti...

Liban jobbar för att fler somalier ska vaccinera sig

18 november 2021

Liban Jamal Mohamed arbetar som ST-läkare inom geriatrik (sjukdomar kopplade till äldre) på Centrallasarettet i Växjö. Han har engagerat sig i arbetet med att öka vaccinationstäckningen och har tillsa...