Fler nyheter

6 oktober 2020

Utlysning av konstnärligt gestaltningsuppdrag för Hjälpmedelscentralen och Arkivcentrum

Hjälpmedelscentralen ska flytta från Norrängen till Sigfridsområdet i Växjö där det gamla Dosapoteket byggs om och ut för att anpassas till verksamheten. På innergården ska ett konstverk bidra till avskärmning.

Hjälpmedelscentralen tillhandahåller hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning, förskriver hjälpmedel, utför teknisk service och förrådshåller hjälpmedel. Här arbetar hjälpmedelstekniker, hjälpmedelskonsulenter, förrådspersonal och administratörer. Även arkivverksamhet kommer att finnas i byggnaden: i källaren arkiv och på markplan arbetsrum för personal samt forskare.

Mitt i byggnaden finns en innergård tänkt både som uteplats för personal men också med en specifikt utformad bana för utprovning av hjälpmedel. De som provar ut ett nytt hjälpmedel ska där testa hur det känns att köra över olika typer av terräng och hinder så som ojämnheter och trottoarkanter.

Mot innergården vetter fönster från kontors- och konferensrum, där både Hjälpmedelscentralens egen personal vistas, men även arkivpersonal och i enstaka fall utomstående. Önskemål från personalens sida är därför att ett konstverk på innergården ska bidra till avskärmning.

Konstnären har möjlighet att i nära samarbete med verksamheten och landskapsarkitekt ta fram ett verk som integreras i utformningen av innergården, kanske i viss mån även med den testbana för hjälpmedel som anläggs. Arvode för uppdraget är 420 000 kr.

Uppdraget är en annonserad direktupphandling enligt LOU med Lagen (2007:1091) med gällande ändringar och tillägg. Konstnärer bjuds in att lämna intresseanmälan för skissuppdrag genom TendSign. Av intresseanmälningarna utses två konstnärer för skissuppdrag.

Sista dag för att lämna intresseanmälan är 25 oktober 2020.

Till intresseanmälan i Tendsign 

Relaterade nyheter

Statligt krisstöd till kulturlivet

14 oktober 2020

Regeringen har fattat beslut om ett krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas i höst. Den största delen av krisstödet fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnä...

Utlysning av uppdrag för konstnärlig gestaltning av altarbord

29 september 2020

I nya vuxenpsykiatrins andaktsrum beläget centralt vid huvudentrén finns behov av ett nytt altarbord då det äldre var anpassat för andaktsrummets tidigare lokaler. Uppdraget för en konstnär/formgivare...

500 000 kronor i omställningsstöd till regionala kulturorganisationer

20 juni 2020

Region Kronobergs kulturnämnd har beslutat att avsätta 500 000 kronor i omställningsstöd till regionala kulturorganisationer med anledning av Covid-19.

Koll på konsten i Region Kronoberg – nu hävs inköpsstoppet

17 juni 2020

Region Kronoberg har nu bra kontroll på sina konstverk. Det visar en nyligen avslutad inventering av konstsamlingen. Eftersom att arbetet nu är genomfört häver kulturnämnden inköpsstoppet.