Fler nyheter

6 oktober 2020

Utlysning av konstnärligt gestaltningsuppdrag för Hjälpmedelscentralen och Arkivcentrum

Hjälpmedelscentralen ska flytta från Norrängen till Sigfridsområdet i Växjö där det gamla Dosapoteket byggs om och ut för att anpassas till verksamheten. På innergården ska ett konstverk bidra till avskärmning.

Hjälpmedelscentralen tillhandahåller hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning, förskriver hjälpmedel, utför teknisk service och förrådshåller hjälpmedel. Här arbetar hjälpmedelstekniker, hjälpmedelskonsulenter, förrådspersonal och administratörer. Även arkivverksamhet kommer att finnas i byggnaden: i källaren arkiv och på markplan arbetsrum för personal samt forskare.

Mitt i byggnaden finns en innergård tänkt både som uteplats för personal men också med en specifikt utformad bana för utprovning av hjälpmedel. De som provar ut ett nytt hjälpmedel ska där testa hur det känns att köra över olika typer av terräng och hinder så som ojämnheter och trottoarkanter.

Mot innergården vetter fönster från kontors- och konferensrum, där både Hjälpmedelscentralens egen personal vistas, men även arkivpersonal och i enstaka fall utomstående. Önskemål från personalens sida är därför att ett konstverk på innergården ska bidra till avskärmning.

Konstnären har möjlighet att i nära samarbete med verksamheten och landskapsarkitekt ta fram ett verk som integreras i utformningen av innergården, kanske i viss mån även med den testbana för hjälpmedel som anläggs. Arvode för uppdraget är 420 000 kr.

Uppdraget är en annonserad direktupphandling enligt LOU med Lagen (2007:1091) med gällande ändringar och tillägg. Konstnärer bjuds in att lämna intresseanmälan för skissuppdrag genom TendSign. Av intresseanmälningarna utses två konstnärer för skissuppdrag.

Sista dag för att lämna intresseanmälan är 25 oktober 2020.

Till intresseanmälan i Tendsign 

Relaterade nyheter

Spadtaget som ska ge hjälpmedelscentral och regionarkiv bättre tillgänglighet

9 september 2021

Idag togs första spadtaget för hjälpmedelscentralens och regionarkivets nya lokaler på Sigfridsområdet av Mikael Johansson regionstyrelsens ordförande, Niklas Samuelsson hjälpmedelscentralen och Jenny...

Nu är Scensommarprogrammet spikat och klart

29 juni 2021

Scensommar är lika med scenkonst för stora och små – på ställen nära dig runt om i Kronoberg. Alltid under bar himmel och med fri entré. Så ta fram picknickfilten och ladda för teater, sång, musik, st...

Kulturnämnden växlar upp statliga krismedel till regionala kulturverksamheter

18 juni 2021

Kulturlivet runt om i Sverige har drabbats hårt av coronapandemin. För att bidra till stabilitet och mildra de ekonomiska konsekvenserna för regionala kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen...

Årets kulturstipendiater utsedda

11 juni 2021

Idag har Region Kronobergs kulturnämnd beslutat vilka kulturskapare i länet som får årets arbets- och ungdomsstipendier. På grund av pandemin och det höga söktrycket utökar kulturnämnden antalet arbet...