Fler nyheter

25 februari 2021

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjligt bedriver distansundervisning veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9.

Även i årskurs 8 och 9 på högstadieskolorna bör man om möjligt bedriva distansundervisning under vecka 9. Från vecka 10 och fram till påsklovet gäller de rekommendationer som kommunicerades till skolorna under förra veckan, förutsatt att smittläget inte försämras. För ovanstående åldersgrupper rekommenderas också att man avstår idrottsträningar inomhus i grupp under vecka 9 och att kommunerna inte heller upplåter lokaler för dessa aktiviteter.

Även om vi har en fortsatt nedåtgående trend i Kronoberg så finns risken att smittspridningen skulle kunna öka på grund av nya kontakter man haft på sportlovet och därför måste vi ta till dessa åtgärder, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Vuxna som varit lediga under sportlovet och träffat nya kontakter måste iaktta särskild försiktighet under vecka 9. Detta kan till exempel innebära att man arbetar hemifrån om möjligt, håller avstånd, träffar så få personer som möjligt och är extra uppmärksam på symptom under veckan efter sportlovet.

Har man som vuxen träffat nya kontakter under sportlovet är det också viktigt att man gör vad man kan för att förhindra smittspridning, detta är inget som enbart rör barn och ungdomar, säger Christian Blomkvist.

För den som varit på resa utomlands gäller att man ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under 7 dagar efter inresa till Sverige. Man skall efter utlandsresa också provta sig direkt efter ankomst till Sverige och efter 5 dagar. Barn under 6 år undantas från provtagning i denna situation.

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

På onsdag välkomnas medicinska riskgrupper mellan 60-64 år att boka tid för vaccinering

19 april 2021

Region Kronoberg går nu in i det som kallas fas 3 av vaccinationen mot covid-19. I veckan bjuder vi in medicinska riskgrupper mellan 60-64 år. Tider finns tillgängliga att boka från och med onsdag den...

Äganderätten lyfts i regionens svar på skogsutredningen

19 april 2021

Den statliga skogsutredningen har kommit med sitt slutbetänkande. I sitt remissvar lyfter Region Kronoberg vikten av att utgå från de skillnader som finns i landet, både när det gäller skogens sammans...

Tillfällig avstängning av blodflöde i samband med operation ledde till amputation

16 april 2021

En patient med svår diabetes genomgick en operation i ena foten. Rutinmässiga åtgärder under operationen ledde till nedsatt blodcirkulation i benet och i förlängningen till underbensamputation. Nu anm...

Lägesrapport: "Vi måste bryta smittkedjan tidigare"

16 april 2021

Smittspridningen i länet fortsätter att öka och läget på sjukhusen är ansträngt. Samtidigt fortgår vaccineringen av de som är 65 år eller äldre, och under nästa vecka öppnar tidsbokningen för medicins...