Fler nyheter

2 december 2020

Utredningsalternativ om stambanan gynnar endast storstäder

Trafikverket utredningsalternativ gällande ny stambana får kritik av Region Kronoberg. Regionstyrelsen anser att inget av alternativen bidrar till regional utveckling, ökat bostadsbyggande, förstoring av arbetsmarknadsregioner etc.

Region Kronoberg har lämnat ett remissyttrande på Trafikverkets PM ”Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg”. I juni 2020 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda ett system för nya stambanor. I PM:et presenterade de tre utredningsalternativ.

Vi kan inte se att något av utredningsalternativen bidrar till regional utveckling, ökat bostadsbyggande och förstoring av arbetsmarknadsregioner, säger Sven Sunesson (C), 1:a vice ordförande i regionstyrelsen. Behovet och nyttan av en ny stambana är stort, då dagens höga belastning på järnvägsnätet resulterat i kapacitetsbrist och hög sårbarhet. Men då måste regiontrafiken prioriteras.

Region Kronoberg anser att det är nödvändigt och är därmed positiva till en utbyggnad och utveckling av järnvägstrafiken, både för person- och godstransporter, och anser att samhället ska ta ett stort ansvar för att utveckla den. Dock anser Region Kronoberg att syftet med en ny stambana på ett tydligare sätt måste bidra till att knyta samman Sverige. Trafikverkets tre utredningsalternativ går i motsatt riktning. Region Kronoberg är i dagsläget den enda region utmed den nya föreslagna stambanan som inte får en station och därmed kan dra nytta av den utveckling som den nya banan möjliggör. 

Förslagen förstärker snarare systemet som ett sätt att knyta ihop storstadsregionerna, medan orterna där emellan nedprioriteras. Detta gör att Kronoberg och hela sydöstra Sverige, med ca 320 000 invånare, riskerar hamna efter i utvecklingen, säger Sven Sunesson.

Kontakt

Sven Sunesson (C)

Sven Sunesson (C)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0707-61 63 97

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 66, 0709-72 60 61

Relaterade nyheter

På onsdag välkomnas medicinska riskgrupper mellan 60-64 år att boka tid för vaccinering

19 april 2021

Region Kronoberg går nu in i det som kallas fas 3 av vaccinationen mot covid-19. I veckan bjuder vi in medicinska riskgrupper mellan 60-64 år. Tider finns tillgängliga att boka från och med onsdag den...

Äganderätten lyfts i regionens svar på skogsutredningen

19 april 2021

Den statliga skogsutredningen har kommit med sitt slutbetänkande. I sitt remissvar lyfter Region Kronoberg vikten av att utgå från de skillnader som finns i landet, både när det gäller skogens sammans...

Tillfällig avstängning av blodflöde i samband med operation ledde till amputation

16 april 2021

En patient med svår diabetes genomgick en operation i ena foten. Rutinmässiga åtgärder under operationen ledde till nedsatt blodcirkulation i benet och i förlängningen till underbensamputation. Nu anm...

Lägesrapport: "Vi måste bryta smittkedjan tidigare"

16 april 2021

Smittspridningen i länet fortsätter att öka och läget på sjukhusen är ansträngt. Samtidigt fortgår vaccineringen av de som är 65 år eller äldre, och under nästa vecka öppnar tidsbokningen för medicins...