Fler nyheter
En kvinna tittar på sin mobiltelefon.

26 mars 2021

Vaccination mot covid-19: Att nå ut till alla är en konst

Jenny Folkesson från regionens folkhälsoenhet arbetar på bred front med att sprida information om vaccinationen mot covid-19 på olika språk och till personer som tillhör socioekonomiskt utsatta grupper. Att översätta texter och skicka ut trycksaker är bara en del av lösningen. I hennes nätverk finns kommuner, bostadsbolag, imamer, SFI-lärare med flera.

Det finns en otroligt stor välvilja i samhället när det gäller att hjälpa till att sprida denna viktiga information, säger Jenny Folkesson.

Här är en del av det arbete som pågår just nu:

  • Regelbundna utskick om vaccinering med material på olika språk till kommuner, organisationer med mer inför olika faser.
  • Info på andra språk: affischer, texter på 1177.se, information i väntrum, annonser i bussar på de stora språken (engelska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja).
  • Arbetsgrupp ihop med länsstyrelsen som planerar hur vi ska arbeta framåt, framför allt i fas 4.
  • Digital träff med SFI i Uppvidinge, planerar att erbjuda det till flera.
  • Telefonnummer med aktuell vaccinationsinfo på svenska och engelska.

I Region Kronoberg har arbetet med att nå ut till svårnådda målgrupper med information om covid-19 pågått hela året, och kunskapen har byggts på efterhand. En stor tillgång är de hälsokommunikatörer från olika språkgrupper som är involverade i arbetet.

Det finns en del som har med sig en misstro mot myndigheter från sina hemländer. Osanna rykten sprids. Vi måste bemöta detta och skapa tilltro, och vi måste också göra det så enkelt som möjligt för alla att kunna vaccinera sig, säger Jenny Folkesson.

Nyligen har ett samarbete mellan länsstyrelsen och regionen dragit igång med syfte att nå alla socioekonomiskt utsatta grupper med covid-19- och vaccinationsinformation. Det innebär att arbetet går in i en ny och bredare fas, och det kommer att lyfta de eventuella brister i kommunikationen som kan finnas.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

9 april 2021

Smittspridningen ökar i hela landet och även i Kronoberg. Trycket på sjukhusvården ökar och ytterligare två avdelningar har återigen gjorts om till covid-avdelningar. I veckan öppnade tidsbokningen fö...

Region Kronoberg utreder möjligheten att inrätta akutvårdsavdelning på Ljungby lasarett

7 april 2021

Som en del av arbetet med omställningen till Nära vård, ser regionen över behovet av antal vårdplatser på sjukhusen från 2021 till 2030. I samband med det har flera utvecklingsförslag för Ljungby lasa...

Vaccinationsstart för personer födda 1956 eller tidigare

7 april 2021

Samtliga kronobergare över 65 år är nu välkomna att boka tid för vaccinering mot covid-19. Vaccinering sker på vårdcentralerna och bokning sker via webben eller telefon.

Smittspridningen tar fart i Region Kronoberg

6 april 2021

Antalet inlagda patienter med covid-19 har nästan fördubblats under påskhelgen. Just nu har vi 27 inlagda på länets sjukhus, varav 6 vårdas på IVA.