Fler nyheter

29 april 2021

Vaccinationen ger goda effekter

Vaccinationen mot covid-19 går framåt i länet och ger god effekt. Det är få äldre som insjuknar och betydligt färre som avlider, trots att vi befinner oss i en tredje våg.

Antalet äldre som insjuknar i covid-19 har minskat stort.

Hos de allra äldsta har vi sett en minskning av antalet fall länge nu. Nu börjar vi se att antalet nya fall är färre i alla åldersgrupper över 65 år, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Fallen av covid-19 på särskilda boenden avtog succesivt i takt med vaccinationen i fas 1. Nu förekommer inte längre några utbrott på det sätt som vi såg i vintras.

Situationen i kommunerna i Kronoberg är en helt annat nu. Vaccinationen har gjort en enorm skillnad för de som bor på särskilda boenden, säger Roland Olofsson-Dolk, verksamhetschef och medicinsk rådgivare med en roll som länk mellan regionens primärvård och de åtta kommunerna i länet.

Även antalet nya dödsfall har minskat markant.

Det är glädjande att vi ser så tydliga effekter av vaccinationen. Även nu när smittspridningen är på en hög nivå igen så är det fortsatt få i de äldre åldrarna som insjuknar och få dödsfall jämfört med hur det såg ut under andra vågen, säger Christian Blomkvist.

Under vecka 16 nådde vi det nationella målet att 80 procent av länets invånare över 65 år fått en första dos vaccin. Den siffran är nu uppe på 88 procent.

Målet nått – 80 % av invånarna över 65 år har fått dos 1

Läs mer om situationen i länet i den senaste lägesrapporten

Relaterade nyheter

Hubbar med vaccinationsinformation i länets kommuner

6 maj 2021

I juni ska Region Kronoberg arbeta uppsökande för att nå personer som det är svårt att nå med information om vaccination. I informationshubbar ska hälsokommunikatörer informera och kunna hjälpa till m...

Nu startar vaccinationen på våra vaccinationsplatser – alla över 60 år välkomna att boka tid

5 maj 2021

Personer födda 1961 eller tidigare är nu välkomna att boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker på vaccinationsplatser i Kronobergs samtliga kommuner.

Tekniska problem med bokningen av vaccintider

4 maj 2021

Under dagen välkomnade Region Kronoberg personer födda 1961 eller tidigare att boka tid för vaccination hos våra externa aktörer. Tyvärr har vi upplevt problem med bokningssystemet under dagen.

Lägesrapport: Avrådan från matcher och tävlingar för unga i länet

30 april 2021

Läget är fortsatt ansträngt på sjukhusen. Just nu vårdas 47 patienter inneliggande för covid-19, varav 9 vårdas på IVA.