Fler nyheter

29 april 2021

Vaccinationen ger goda effekter

Vaccinationen mot covid-19 går framåt i länet och ger god effekt. Det är få äldre som insjuknar och betydligt färre som avlider, trots att vi befinner oss i en tredje våg.

Antalet äldre som insjuknar i covid-19 har minskat stort.

Hos de allra äldsta har vi sett en minskning av antalet fall länge nu. Nu börjar vi se att antalet nya fall är färre i alla åldersgrupper över 65 år, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Fallen av covid-19 på särskilda boenden avtog succesivt i takt med vaccinationen i fas 1. Nu förekommer inte längre några utbrott på det sätt som vi såg i vintras.

Situationen i kommunerna i Kronoberg är en helt annat nu. Vaccinationen har gjort en enorm skillnad för de som bor på särskilda boenden, säger Roland Olofsson-Dolk, verksamhetschef och medicinsk rådgivare med en roll som länk mellan regionens primärvård och de åtta kommunerna i länet.

Även antalet nya dödsfall har minskat markant.

Det är glädjande att vi ser så tydliga effekter av vaccinationen. Även nu när smittspridningen är på en hög nivå igen så är det fortsatt få i de äldre åldrarna som insjuknar och få dödsfall jämfört med hur det såg ut under andra vågen, säger Christian Blomkvist.

Under vecka 16 nådde vi det nationella målet att 80 procent av länets invånare över 65 år fått en första dos vaccin. Den siffran är nu uppe på 88 procent.

Målet nått – 80 % av invånarna över 65 år har fått dos 1

Läs mer om situationen i länet i den senaste lägesrapporten

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Drop in-tider erbjuds i alla kommuner

24 september 2021

Ett brev går nu ut till alla i länet som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19. Där finns information om tillgängliga drop in-tider i respektive kommun.

Lägesrapport: Nu påbörjas planeringsarbetet för vaccination av 12–15-åringar

17 september 2021

Smittspridningen har nu vänt neråt i länet. Samtidigt ökar vaccinationstäckningen hela tiden. De senaste veckorna har många fått sin andra dos och 75,9 % av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad...

Lägesrapport: Sista förstadosen på vaccinationsplatserna ges den 31 oktober

10 september 2021

Region Kronoberg har nu beslutat om avveckling av de externa vaccinatörer som gjort ett förtjänstfullt arbete i länets alla kommunerna. 31 oktober blir sista datum som vaccinatörerna ger dos 1. Däreft...

Stort intresse för vaccinering på Linnéuniversitetet

2 september 2021

Kön ringlade under torsdagen lång när studenter fick möjlighet till drop in-vaccination i en buss på campus.