Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

31 januari 2020

Validering viktigt för framtidens kompetensförsörjning

Validering är centralt för att förverkliga möjligheterna till livslångt lärande och lösa kompetensbristen. Det var två viktiga budskap på den nationella valideringskonferensen i Växjö den 27-28 januari 2020.

Validering är en process för att kartlägga och bedöma en persons kunskap och kompetens. Det kan exempelvis innebära att omvandla yrkeserfarenhet till utbildningsmeriter eller en utländsk utbildning till en svensk. På konferensen träffades de som kommer i kontakt med människor som vill få sina kunskaper utvärderade och bedömda. Intresset för dagarna var stort: över 230 personer deltog. Fokus var den nationella valideringsdelegationens betänkande och vad som händer nu när de avslutar sitt uppdrag. Hur ska arbetet fortsätta nationellt, regionalt och lokalt?

Sverige ligger långt efter

Validering är centralt för att öka möjligheterna till livslångt lärande: Kompetens utvecklas inte bara i formell utbildning utan även i arbetsliv, föreningsarbete och på fritiden. Enligt valideringsdelegationen har antalet valideringar ökat i Sverige, men vi ligger fortfarande långt efter i en nordisk jämförelse. Norge är en förebild. I Danmark börjar man alltid med en validering av personer över 25 när de börjar på en vuxenutbildning.

Elin Landell, tidigare kanslichef valideringsdelegationen.För att öka antalet valideringar föreslår delegationen en tydligare reglering, ändamålsenlig organisering och finansieringslösningar.

Det behövs även en övergripande nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Ansvarigt statsråd bör tillkalla ett råd för validering – en tvärgående funktion. Idag jobbar vi i stuprör, parallellt. Regionernas mandat i kompetensförsörjningen behöver också regleras i lag för att förtydliga ansvaret, sa Elin Landell, tidigare kanslichef valideringsdelegationen.

Delegationen föreslår att kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda validering i sin vuxenutbildning Komvux.

Det kostar så klart pengar men leder till kortare utbildning vilket ger snabbare genomströmning och mindre inkomst- och produktionsbortfall. Det tjänar alla på. Vid en beräkning ser vi en samhällsekonomisk vinst i form av bland annat ökade skatteintäkter, sa Elin Landell.

Delegationens förslag ska nu beredas av utbildningsdepartementet.

”Vi får inte tappa tempot”

Christer Bergqvist, enhetschef/stf GD, myndigheten för yrkeshögskolan.Myndigheten för yrkeshögskolan tar nu vid utvecklingsarbetet efter valideringsdelegationen i väntan på ett mer permanent system.

Ett tydligt budskap från valideringsdelegationen är att vi inte får tappa tempot och det ska vi inte göra. Varför är vi en lämplig part? Vi har en kompetens, erfarenhet och ett sammanhang där vi kan tillämpa valideringsfrågorna. Vi har även haft uppdrag inom området tidigare, bland annat standard för branschvalidering. Nu har vi samlat frågorna i en ny enhet för arbetslivets kompetensförsörjning, sa Christer Bergqvist, enhetschef/stf GD, myndigheten för yrkeshögskolan.

Arbetsgivarnas perspektiv

På eftermiddagen var det olika seminarier om branschvalidering för att fördjupa och inspirera. Svensk industrivalidering utgår från företagens perspektiv. Bakom organisationen står arbetsgivare inom industrin och branschorganisationer.

Det behövs mer än validering för att få effekt: lärande, struktur med mera. Kompetensförsörjning kan ske på olika sätt: man kan rekrytera någon eller utveckla anställda, sa Johan Nordmark på Svensk industrivalidering.

Ett nationellt stödmaterial för validering inom vård och omsorg som är fritt att använda presenterades av Catarina Lindahl-Petäjää, verksamhetsledare vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Brett samarbete bakom konferensen

Konferensen arrangerades av Region Kronoberg tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Nordiskt samarbete för vuxnas lärande, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet och Arbetsförmedlingen.

Validering en viktig fråga om vi ska klara kompetensförsörjningen och en central fråga för Kronoberg som har flest jobb per invånare och är länet med högst inpendling efter Stockholm. Validering kommer bara att bli viktigare. Ska vi kunna använda den arbetskraftsreserv vi har behöver vi kunna validera människors kunskaper, sa Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg.

Se presentationerna från valideringskonferensen 

Valideringsdelegationens slutbetänkande

Myndigheten för yrkeshögskolan om konferensen

Se hela programmet här

Relaterade nyheter

Finansiering av regionalt utvecklingsarbete

26 juni 2020

För tredje gången har Sveriges kommuner och regioner (SKR) kartlagt finansieringen av det regionala utvecklingskapitalet.

MAT-runda och kunskapsbuffé på MAT2020

24 juni 2020

MAT har i ett decennium varit en plattform för lokala diskussioner om livsmedelskedjans hållbara utveckling. I år genomförs MAT i en ny tappning – anpassad efter rådande omständigheter.

Nu får Kronobergs elever uppleva ett nationellt museum på hemmaplan

11 juni 2020

Hösten 2020 öppnas dörrarna till en mikroskopisk värld i Kronoberg – Naturhistoriska riksmuseets utställning Microsculpture. Här ska Kronobergs elever och allmänheten få möjlighet att beskåda insekter...

Framtidssäkrad industri med branschvalidering och kompetensutveckling för 1 000 anställda

8 juni 2020

Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tilldelats 11,5 miljoner från europeiska socialfondens råd för att möta coronapandemins konsekvenser för tillverkningsindustrin. Det gemensamma projektet...