Fler nyheter

20 december 2021

Välkommen att lära dig mer om civilsamhället!

Vill du samarbeta mer med civilsamhället? Välkommen till fyra kostnadsfria seminarier som bland annat ökar din kunskap om civilsamhället i Kronoberg och beskriver former för samverkan.

Region Kronoberg driver under 2020–2023 ett utvecklingsarbete för att stärka arbetet med hållbarhet inom det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län. Insatserna ska leda till en ökad regional kapacitet att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som en helhet. Ett av projektets insatsområden handlar om att utveckla samverkan med aktörer inom civilsamhället i länet. Det regionala utvecklingsarbetet är brett och komplext, och genom att involvera flera aktörer i arbetet för en hållbar utveckling kan vi nå längre.

För att lära mer om civilsamhället bjuder Region Kronoberg in till en kostnadsfri digital seminarieserie i fyra delar. Förutom att höja kunskapen om civilsamhället syftar seminarieserien också till att visa på olika former och verktyg för samverkan. Primär målgrupp är förtroendevalda och tjänstepersoner inom offentlig verksamhet.

Till inbjudan

Relaterade nyheter

Sök Region Kronobergs kulturstipendium

21 januari 2022

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendium. Sista ansökningsdag är 1 april 2022.

Hållbarhetsanalys lyfter brännande frågor

20 januari 2022

Hur kan regionalt utvecklingsarbete bidra till lokal och global hållbarhet? Och vad behöver regionala utvecklingsaktörer arbeta med för att vi ska nå målen? Det tas upp i den hållbarhetsanalys som har...

Fler i Kronoberg vill erbjuda YH-utbildningar

13 januari 2022

Myndigheten för yrkeshögskolan har gett besked om vilka yrkeshögskoleutbildningar i Kronoberg som får stöd. Kronoberg fick stöd till utbildningar inom viktiga områden för länets kompetensförsörjning,...

Är din förening intresserad av att vara med och utveckla hur Region Kronobergs projektstöd inom folkhälsa ska se ut?

12 januari 2022

Just nu pågår ett arbete för att stärka samverkan mellan civilsamhället och Regionen. Under våren bjuder vi in föreningar och organisationer till att vara med och utveckla ett ekonomiskt projektstöd s...