Fler nyheter

15 november 2022

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Vi är glada att i stort kunna erbjuda en god tillgänglighet för kronobergarna, men som en följd av pandemin har väntetiderna ökat inom vissa verksamheter och det vill vi rätta till, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Därför genomförs just nu åtgärder för att förbättra tillgängligheten, både på kort och lång sikt. Till exempel ses flöden inom och mellan verksamheter/sjukhus över och förbättras och bemanningsscheman matchas bättre med produktionen. Det genomförs också punktinsatser i form av extramottagningar i vissa verksamheter och insatser för att erbjuda kronobergare vård i annan region.

Det handlar framförallt om insatser inom kirurgi, ortopedi, öron-, näsa-, hals, ögon, kvinnoklinik, klinisk fysiologi, bild och funktionsmedicin, anestesi samt vuxenpsykiatri. Men tillgängligheten är en viktig fråga som vi jobbar aktivt med i alla verksamheter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson.

Erbjudande om vård i annan region

Som invånare har man möjlighet att söka vård i annan region om väntetiden är för lång. Men sett till antalet väntande är det bara ett fåtal invånare som gör det, vilket leder till att viktig vård skjuts upp. Med stöd av tillfälliga statliga pengar under 2022 har Region Kronoberg just nu möjlighet att också göra en extra insats för att erbjuda väntande vård i annan region.

Vi söker helt enkelt aktivt upp de patienter som väntar för att tydligare diskutera ett erbjudande om vård i annan region, säger Roger O Nilsson.

Relaterade nyheter

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

2 december 2022

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobi...

Många fall av RS-virus just nu

2 december 2022

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besv...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.

8 november startar årets vaccination mot influensa – risk för intensiv säsong

25 oktober 2022

Det finns risk för hög smittspridning av influensa kommande säsong, eftersom de senaste åren varit relativt lindriga och immuniteten hos befolkningen därmed är låg.

Tillfälligt uppehåll i munskyddskrav för viss verksamhet inom hälso- och sjukvården

24 oktober 2022

Region Kronoberg har fattat beslut om ett tillfälligt uppehåll i det förebyggande munskyddskravet (source control). Beslutet är fattat på grund av det lite lugnare covidläget i Kronoberg.