Fler nyheter

15 juli 2021

Vårdcentralen Dalbo ska bana väg för jämlik och nära vård i socioekonomiskt utsatta områden i Kronoberg

Vårdcentralen Dalbo påbörjar nu konkret resan mot en god och nära vård. En omställning av verksamheten ska göras och fokus ligger på personcentrerad vård och hälsofrämjande arbetssätt. Konceptet ska sedan kunna appliceras på fler vårdcentraler i socioekonomiskt utsatta områden.

Satsningen på att ställa om på vårdcentralen Dalbo går helt i linje med regionens omställning till nära vård. Vi behöver möta nya förväntningar och behov och därmed också arbeta på nya sätt. Det handlar såklart om att ge en så god vård som möjligt till våra invånare, men också om att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Magnus Frithiof, programchef för nära vård i Region Kronoberg. 

Verksamheten ska organiseras utifrån invånarens behov

Uppföljning av verksamheten visar att vissa patientgrupper på vårdcentralen Dalbo har större livsstilsrelaterad ohälsa än genomsnittet i Region Kronoberg. För att förändra detta startar vårdcentralen Dalbo ett flerårigt projekt som syftar till att främja invånarnas hälsa genom att arbeta preventivt, hälsofrämjande och personcentrerat. Utgångspunkten är att verksamheten ska organiseras utifrån invånarens behov och skapa trygghet och tydlighet för patienten innan, under och efter ett besök på vårdcentralen.

Bland annat ska kommunikationen med invånarna i området förbättras och ett mål är att kunna erbjuda enkla kontaktvägar som styrs av invånarens egen förmåga. Det finns också en tydligt kunskapshöjande del i projektet, då kännedomen om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet hos vissa patientgrupper är låg.

Nya tjänster med fokus på hälsofrämjande arbete och folkhälsa

Läkare, vårdlots och hälsoutvecklare ska rekryteras som ska driva det hälsofrämjande arbetet framåt. Viktiga uppdrag för dem blir att skapa kontaktvägar mellan vårdcentralen och viktiga aktörer i närområdet, för att stärka samarbetet i det preventiva och hälsofrämjande arbetet. Andra viktiga delar är relationsbyggande insatser, som att möta invånarna på olika platser i närområdet och stötta patienterna i kontakten med vården.

Vårdcentralen kommer också, tillsammans med specialistklinikerna i regionen, utveckla bättre samarbetsformer kring patienter med läkemedelsberoende, psykisk ohälsa och långvarig smärta, för att kunna möta och behandla patienter med denna problematik på ett bättre sätt.

–  Tanken är att konceptet ska kunna appliceras på fler vårdcentraler i socioekonomiskt utsatta områden. De erfarenheter, lärdomar och ny kunskap som kommer ur projektet ska vi använda för att förfina konceptet ytterligare, säger Linda Broberg Pantzar, verksamhetschef för vårdcentralen Dalbo.

Rekrytering till de nya tjänsterna pågår nu och vårdcentralen planerar att köra igång arbetet med omställningen på allvar till hösten.

Kontakt

Linda Broberg Pantzar

Verksamhetschef för vårdcentralerna Dalbo, Centrum och Lammhult

  • E-post: Det här är en e-postadress