Visa alla nyheter

2 december 2022

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bättre miljö för alla i längden. Vårdcentralen i Lammhult har gjort flera ändringar i sitt dagliga arbete för att enklare ha översikt av vad de förbrukat och på vilka sätt de kan förändra, spara och återvinna mer material. Priset delades ut på regionens chefsdag den 2 december.

Genom att göra många små saker hoppades Vårdcentralen Lammhult på att bidra till att minska klimatavtrycket från deras verksamhet.

Vi har funderat över om vi behöver använda material på samma sätt som vi hittills har gjort, eller om vi kan minska förbrukningen. Bland annat såg vi då att vi kunde använda oss av färre plastpåsar samt upphöra helt med värmeblusar och örngott av engångsmaterial, beskriver verksamheten i sin nominering.

Målet var att värna om människa och natur. Bland annat genom att använda en hink till kompostpåsen istället för att ha en plastpåse runt sparade vårdcentralen omkring 250–500 plastpåsar per år.

Förändringsarbetet ledde till att vårdcentralen fick ta emot hållbarhetspriset för 2022 och prispotten på 30 000 kronor.

Vi är jättestolta och glada. Priset kommer hamna på en plats där många kan se och glädjas av det, säger Lena Johansson, lokalvårdare och miljöombud på vårdcentralen i Lammhult och fortsätter:

Prispengarna kommer att användas till att förbättra vardagen ytterligare på vårdcentralen.

Juryns motivering

Förbättringsarbetet visar på ett föredömligt sätt att små, medvetna förändringar i vardagen minskar verksamhetens miljöpåverkan och gör skillnad. Ett gott exempel på hållbarhetsarbete som bidrar till målsättningar i regionens hållbarhetsprogram om att vi ska vara resurseffektiva, att avfallsmängderna ska minska samt att återvinningen ska öka. Aktiviteterna kan enkelt spridas till andra verksamheter och inspirera andra till att göra skillnad på sin arbetsplats.

Andrapris gick till regional utveckling

På andraplats kom bidraget Utveckling och implementering av hållbarhetssäkringsverktyg från regional utveckling som utvecklat ett verktyg för att säkerhetsställa att insatser som genomförs på regionala utvecklingsavdelningen leder till en hållbar regional utveckling. Kärnan i verktyget är att det ska: säkerställa att insatser är relevanta utifrån den regionala utvecklingsstrategin; säkerställa att insatser leder till förbättrade sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden; minska negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter; synliggöra mål- och intressekonflikter.

Motiveringen för andrapriset av hållbarhetspriset med miljöinriktning i Region Kronoberg 2022, 20 000 kronor, lyder:

Ett gott exempel på ett utvecklingsarbete som ökar våra insatsers hållbarhet, och som redan fått uppmärksamhet och spridning till andra regioner. Denna lösning bidrar till att minska negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter, och att bättre synliggöra mål- och intressekonflikter.

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Regiondagar och aktuellt om regional utveckling

18 januari 2023

Den 18-19 januari genomför Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Det här är första tillfället då regionens och kommunernas nya p...

Roboten Robek frigör tid

4 januari 2023

I Region Kronoberg jobbar roboten Robek med automatiserade uppgifter som annars skulle utförts rutinmässigt av en människa. Sedan slutet av 2019 har Robek sparat in 3,5 tjänster. Roboten arbetar framf...

Lustgas oskadliggörs för att skydda klimatet

27 december 2022

Lustgas är en väldigt skadlig växthusgas som ofta används som smärtlindrande medicin på framförallt förlossningar. Gasen är effektiv då den snabbt kan plockas upp av kroppen men dessvärre är den skadl...