Fler nyheter

24 februari 2022

Vårdcentralen Rottne flyttar till vårdcentralen Braås under fem veckor på grund av renovering

Vårdcentralen Rottne ska renoveras och byggas ut för att kunna erbjuda patienter och personal bättre, större och mer ändamålsenliga lokaler. Den 7 mars stänger vårdcentralen Rottne för att möjliggöra renoveringen och flyttar tillfälligt sin verksamhet till vårdcentralen Braås.

Vi ser fram emot att få större, fina, renoverade lokaler i Rottne. Vårdcentralerna Braås och Rottne samarbetar mycket redan idag och genom att samordna båda verksamheterna i Braås under renoveringsperioden kommer vi kunna erbjuda en god och patientsäker vård till våra listade patienter. Vi hoppas att våra patienter i Rottne har överseende med detta, under de fem veckor som renoveringen pågår, säger Mathias Hedvall Johansson, verksamhetschef för vårdcentralerna Braås och Rottne.

Vårdcentralen Rottnes BVC påverkas inte av störningar under renoveringen och kommer under hela renoveringsperioden ha sin verksamhet fortsatt öppen på vårdcentralen Rottne. Vård i hemsjukvård och på särskilda boenden påverkas inte heller.

Måndag den 11 april öppnar vårdcentralen Rottne igen, men kommer under en tid framåt fortsätta samarbeta med vårdcentralen Braås, tills hela renoveringen är klar och allt är på plats i Rottne.

Rådgivning, tidsbokning på telefon och via e-tjänster

Vårdcentralen Rottne kopplar om sitt telefonnummer till vårdcentralen Braås från och med den 7 mars. Det innebär att patienter som ringer till vårdcentralen Rottne automatiskt blir kopplade till vårdcentralen Braås.

De patienter som vill boka tid via e-tjänster på 1177.se ska göra det på vårdcentralen Braås enligt följande instruktion: I inloggat läge på 1177.se, klicka på rubriken ”Hitta och lägg till” under rubriken ”Mottagningar”. Sök efter ”Vårdcentralen Braås”.

Kontakt

Mathias Hedvall Johansson

Verksamhetschef för vårdcentralerna Braås och Rottne

Roland Gustbée (M)

Relaterade nyheter

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

5 augusti 2022

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en...

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Glada munnar när Simsalabim åter kan träffa skolbarn

14 juli 2022

Varje år träffar folktandvårdens barnhälsogrupp samtliga barn i förskole- andra- och femteklass i Kronobergs län. Målet är att med roligt drama och gemensam dialog lära barnen om goda tandvanor. Nu, e...

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

13 juli 2022

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Att prata levnadsvanor är en självklar del på ungdomsmottagningen i Ljungby

30 juni 2022

På ungdomsmottagningen i Ljungby har man under en tid jobbat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med ungdomarna. Inför det bokade besöket får alla patienter fylla i en digital hälsoenkät som...

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.